Etablering af Favrholm Station skal ikke miljøvurderes

17-12-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 Infrastrukturprojekter.

b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. (I en kommende lokalplan for området forventes det, at projektområdet vil blive udlagt til byzone)

e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

f) Anlæg af vandveje … regulering af vandløb

g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Bilag 2, pkt. 11 Andre projekter

c) Rensningsanlæg

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af projektet

Der etableres en ny station, som omfatter standsningssted på S-banen (København-Hillerød) og standsningssted på Frederiksværkbanen (Frederiksværk-Hillerød), således at det tilgodeser den kollektive trafik i byudviklingsområdet og i denne del af regionen. Samtidig vil dette trafikale knudepunkt give mulighed for at skifte mellem Lokaltog og S-banen samt skifte mellem bil og tog. Basis for projektet er udviklet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, Lokaltog og Banedanmark.

Der udarbejdes separate VVM-screeninger for henholdsvis Banedanmarks projekt og Lokaltogs projekt. Denne afgørelse gælder alene for forpladsen vest for jernbanerne inkl. stibro over Overdrevsvejen og to buslommer på Overdrevsvejen.

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 14. januar 2021.

Se afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering vedr. Favrholm Station inkl. bilag her 

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2145 eller pr. mail lisga@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 17-12-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her