Høringer og afgørelser 2020

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har den 8. januar 2020 givet landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende golfbaneanlæg og sø, Hillerød Golfklub.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning af Havelse Å ved Strøvej i forbindelse med etablering af et nyt højspændingskabel fra Borup til Frederikssund, der skal erstatte den eksisterende luftledning.
Hillerød Kommune meddeler den 8. januar 2020 en fornyet indvindings- og anlægstilladelse til Gartneriet Klostergården. Der meddeles tilladelse til indvinding af 15.400 m3 grundvand pr. år fra den eksisterende boring med DGU-nr. 186.514 på Lille Lyngbyvej 35B i Skævinge. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har udarbejdet en strategi for, hvordan vi får mere natur i byområder. Strategien er bl.a. udarbejdet på baggrund af en workshop for borgere og foreninger. Strategien er i høring til den 30. januar 2020.
By og Miljø har den 13.11.2019 modtaget en ansøgning efter lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven).
Hillerød Kommune meddeler 20. december 2019 virksomheden Erik Wegener Hansen fornyet indvindings- og anlægstilladelse til markvanding. Der meddeles tilladelse til indvinding af 30,000 m3 grundvand pr. år, fra den eksisterende boring med DGU-nr. 186.729 på Lille Lyngbyvej 33 i Skævinge. Mængden svarer til den tidligere tilladelse. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her