Byggemodning af Campus skal ikke miljøvurderes

03-01-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt punkt 10b anlægsarbejder i byzoner, og punkt 10e bygning af veje, havne og havneanlæg.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • at projektet ikke kan forventes at medføre væsentlige ændringer i §3-områder
  • at der ikke sker påvirkning af Natura-2000-områder
  • at projektet ikke kræver tilladelse til at grundvandssænke.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Ejendomsselskabet Freja Ejendomme A/S ønsker at byggemodne et område ved campus på ca. 3 ha med etablering af infrastruktur samt faskiner til regnvand. Campusområdet er beliggende nord for Hillerød station, og er afgrænset af Carlsbergvej mod øst, Campusvej mod vest og Studiestræde mod nord. Projektet omfatter etablering af Campusvej, fællesvej, stræder, parkering samt etablering af 5 faskiner til regnvand.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen og i Ansøgningen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 31. januar 2019.

Ansøgning om miljøvurdering af projekt vedr. byggemodning af Campus
Myndighedens vurdering af projektet
Afgørelse iht. miljøvurderingsloven vedr. byggemodning af Campus

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2123 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 15-01-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her