Etablering af opgradering af trampesti mellem skovstien Albrechtsvej og Jespervej skal ikke miljøvurderes

09-09-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10.e Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Hillerød kommune ønsker at opgradere den eksisterende trampesti mellem skovstien Albrechtsvej og Jespervej så den får samme standard som Albrechtsvej. Opgraderingen skaber et samlet stiforløb mellem Nødebo og Grønnevang Skole afd. Jespervej. Stien er i dag en trampesti uden belægning eller belysning. Stien forløber fra Skovbrynet til Jespervej. Stien opgraderes til en asfalteret kombineret cykel og gangsti i 2,5 meters bredde.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 8. oktober 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. opgradering af trampesti mellem skovstien Albrechtsvej og Jespervej her

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2144 eller pr. mail tdyb@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 09-09-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her