Tilladelse til at etablere boringer, bortlede og udlede grundvand i forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland

02-04-2019

Hillerød Kommune meddeler Region Hovedstaden tilladelse til at etablere boringer og bortlede grundvand i forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland, Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød. Samtidig meddeles tilladelse til at udlede det oppumpede grundvand til Pøle Å og Havelse Å

Hillerød Kommune meddeler tilladelse til at etablere 83 A-boringer på matrikel 1f Favrholm og 1i Trollesminde, Hillerød Jorder og til at bortlede i alt 300.000 m3 grundvand i perioden fra 1. maj 2019 til 31. december 2022.  Formålet med bortledningen er at sænke grundvandsspejlet i det øvre sandmagasin lokalt i en byggebrube på Salpetermosevej 43 (Hospitalsvej 1) med cirka 6-7 meter og holde byggepladsområdet tørt.

Samtidig meddeler Hillerød Kommune midlertidig tilladelser til at udlede det oppumpede grundvand via LAR-anlæg til henholdsvis Pøle Å og Havelse Å. Ligeledes gives der tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til kloak i beredskabssituationen

Hillerød Kommune meddeler nedenstående tilladelser efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Alle tre tilladelser kan påklages senest 4 uger efter dags dato.

Klagevejledning fremgår af tilladelserne.

Se tilladelserne her:

Håndtering af regnvand - Hestehavegrøften og  Havelse Å

Håndtering af regnvand - Hestehavegrøften og Pøle Å

Bortledning af grundvand - boretilladelse

 

Siden blev senest opdateret d. 02-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS