Tilladelse til at etablere boringer, bortlede og udlede grundvand i forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland

02-04-2019

Hillerød Kommune meddeler Region Hovedstaden tilladelse til at etablere boringer og bortlede grundvand i forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland, Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød. Samtidig meddeles tilladelse til at udlede det oppumpede grundvand til Pøle Å og Havelse Å

Hillerød Kommune meddeler tilladelse til at etablere 83 A-boringer på matrikel 1f Favrholm og 1i Trollesminde, Hillerød Jorder og til at bortlede i alt 300.000 m3 grundvand i perioden fra 1. maj 2019 til 31. december 2022.  Formålet med bortledningen er at sænke grundvandsspejlet i det øvre sandmagasin lokalt i en byggebrube på Salpetermosevej 43 (Hospitalsvej 1) med cirka 6-7 meter og holde byggepladsområdet tørt.

Samtidig meddeler Hillerød Kommune midlertidig tilladelser til at udlede det oppumpede grundvand via LAR-anlæg til henholdsvis Pøle Å og Havelse Å. Ligeledes gives der tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til kloak i beredskabssituationen

Hillerød Kommune meddeler nedenstående tilladelser efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Alle tre tilladelser kan påklages senest 4 uger efter dags dato.

Klagevejledning fremgår af tilladelserne.

Se tilladelserne her:

Håndtering af regnvand - Hestehavegrøften og  Havelse Å

Håndtering af regnvand - Hestehavegrøften og Pøle Å

Bortledning af grundvand - boretilladelse

 

Siden blev senest opdateret d. 02-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her