Tilladelse til håndtering af regnvand fra Ullerød Nord i LAR-anlæg samt udledning fra Ullerød Byen til Pøle Å

12-07-2019

Tilladelse til håndtering af regnvand fra Ullerød Nord i LAR-anlæg samt udledning fra Ullerød Byen til Pøle Å via Freersvanggrøften og Stenfeltslillegrøften.

Denne tilladelse omfatter godkendelse af LAR-anlægget i Ullerød Nord (Lokalplan 400) med nedsivning i grøfterne og udledning til Pøle Å via Freersvanggrøften og Stenfeltslillegrøften, samt tilladelse til at naturlig grundvandstilkomst tilføres til og udledes fra LAR-anlægget. 

 

Ullerød Nord er en del af Ullerød Byen, som består af Ullerød Syd og Nord. Hele Ullerød Byen dækker et areal på 150 ha og skal indeholde ca. 1.200 boliger, daginstitutioner og butikker, når bydelen er fuldt udbygget. Ullerød Nord skal jf. Lokalplan 400 bestå af 6 storparceller, Triumfbuen, Amorbuen, Langbuen Violinbuen, Cirkelbuen og Albuen. De 6 storparceller er tænkt som boligkvarterer med tæt-lav bebyggelse, som alle ligger ud til den grønne kile. Regnvandet fra storparceller og veje ledes via den grønne kile op til rense- og forsinkelsesbassinerne inden det ledes til recipienten.

 

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28, stk. 1 (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 241 af 13/03/2019), samt Spildevandsbekendtgørelsens §§ 17 og 38 (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1469 af 12/12/2017).

 

Der kan læses mere om projektet samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber d. 9. august 2019.

 

Læs afgørelsen her

Siden blev senest opdateret d. 12-07-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her