Supplerende høring af ”robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” (Ny udgave med korrigeret bilag)

15-08-2019

Byrådet godkendte d. 26. juni 2019 at budgetforslag fra analysen af specialundervisningsområdet, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandler på deres møde d. 15. august 2019 sendes i supplerende høring og indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023.

Børn, Familie og Ungeudvalget har nu behandlet reformoplægget ”Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” med henblik på at de beskrevne investeringer og budgetreduktioner i form af budgetforslag, som hermed sendes i høring,

Den supplerende høring er en del den af den samlede høringsproces vedrørende budget 2020-2023.

Opmærksomheden henledes på at budgetforslag: 11AU2020-007, 11AU2020-005 og 42AU2020-001 allerede indgår i det originale budgetmateriale udsendt d. 28. juni 2019.

Frist for at afgive høringssvar er tirsdag d. 17. september 2019 kl. 12.00

Du finder høringsmaterialet i nedenstående dokumenter:

(Bilag nr. 42AU2020 er korrigeret) 

11AU2020-005 Ansættelse af socialfaglig jurist - Akt. 44

11AU2020-007 Handicapområdet - med finansiering fra Socialstyrelsen

2AU2020 -004 Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud

42AU2020-001 Faglig kvalitetsudvikling vedr. specialundervisning

42AU2020-002 Budget til forventet forbrug 2020 - genopretning

2AU2020-003 Praksisnær kompetenceudvikling

42AU2020-005 Tilbagevenden brobygning og faglig sparring

42FF2020-010 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 1

42FF2020-011 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 2

4AU2020-002 Systematisk gennemgang af alle decentrale visitationer

44AU2020-003 Brobygning og adgang til specialviden - akt. 44

Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - reformoplæg_5752

50AØ2020-215 Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave

 

Høringssvar sendes til HR@hillerod.dk

 

 

 

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 05-09-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her