Supplerende høring af ”robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” (Ny udgave med korrigeret bilag)

15-08-2019

Byrådet godkendte d. 26. juni 2019 at budgetforslag fra analysen af specialundervisningsområdet, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandler på deres møde d. 15. august 2019 sendes i supplerende høring og indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023.

Børn, Familie og Ungeudvalget har nu behandlet reformoplægget ”Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed” med henblik på at de beskrevne investeringer og budgetreduktioner i form af budgetforslag, som hermed sendes i høring,

Den supplerende høring er en del den af den samlede høringsproces vedrørende budget 2020-2023.

Opmærksomheden henledes på at budgetforslag: 11AU2020-007, 11AU2020-005 og 42AU2020-001 allerede indgår i det originale budgetmateriale udsendt d. 28. juni 2019.

Frist for at afgive høringssvar er tirsdag d. 17. september 2019 kl. 12.00

Du finder høringsmaterialet i nedenstående dokumenter:

(Bilag nr. 42AU2020 er korrigeret) 

11AU2020-005 Ansættelse af socialfaglig jurist - Akt. 44

11AU2020-007 Handicapområdet - med finansiering fra Socialstyrelsen

2AU2020 -004 Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering af interne tilbud

42AU2020-001 Faglig kvalitetsudvikling vedr. specialundervisning

42AU2020-002 Budget til forventet forbrug 2020 - genopretning

2AU2020-003 Praksisnær kompetenceudvikling

42AU2020-005 Tilbagevenden brobygning og faglig sparring

42FF2020-010 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 1

42FF2020-011 Reduktion af udlagt budget til specialundervisning - scenarie 2

4AU2020-002 Systematisk gennemgang af alle decentrale visitationer

44AU2020-003 Brobygning og adgang til specialviden - akt. 44

Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - reformoplæg_5752

50AØ2020-215 Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave

 

Høringssvar sendes til HR@hillerod.dk

 

 

 

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 05-09-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS