Etablering af anlægsprojektet for 16 rækkehuse i Skævinge skal ikke miljøvurderes

07-01-2019

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b, anlægsarbejder i byzone, og har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Hillerød Kommune har VVM-screenet projektet for anlæg af 16 rækkehuse, Føllegårdsvej 6 i Skævinge.
Formålet med projektet er at opføre 16 nye rækkehuse øst for Føllegård. På grunden skal der etableres en privat-fællesvej med tilhørende p-pladser og 5 rækker rækkehuse med i alt 16 boliger.
Det omkringliggende areal udlægges til fælles grønt areal og stiforbindelse til bebyggelsen.
Projektet etableres i overensstemmelse med den gældende lokalplan 369 for Kultur- og boligområde ved Føllegård i Skævinge.
Det vurderes, at projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen og i ansøgningen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 4. februar 2019.

Ansøgning om miljøvurdering af anlægsprojekt

Myndighedens notat

Afgørelse om at anlægsprojektet for 16 rækkehuse i Skævinge ikke skal miljøvurderes

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 72322141 eller pr. mail cace@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 15-01-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her