Projektet omkring omlægning af Hejrevej skal ikke miljøvurderes

15-10-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra b, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Og punkt 10, litra e, Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Projektet omfatter omlægning af Hejrevej på 300 meter mod Tulstrupvej.
Ny Hejrevej etableres med en bredde på 6 meter, med 1 meter grusrabat i hver side, med tilhørende 1,5 meter trug til opsamling af overfladevand.
De nærmeste 300 meter i det gamle trace mod Hejrevejs tilslutning til Tulstrupvej opbrydes, bortskaffes og fjernes, og der plantes græs på området efter anlægsarbejdet.
I forbindelse med anlægsarbejdet, fjernes enkelte lindetræer. Træerne fjernes i henhold til reglerne artsfredningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1466-06/12/2018 §6 stk. 4).

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 12. november 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. omlægning af Hejrevej her

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2121 eller pr. mail mikmu@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 15-10-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her