Høring vedr. nedlæggelse af offentligt vejareal på Markedspladsen

01-11-2019

Byrådet i Hillerød Kommune har på møde den 28. november 2018, truffet foreløbig beslutning om at nedlægge et offentligt vejareal i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød.

Det nedlagte vejareal udgør en del af litra ”aa” Hillerød Bygrunde, som angivet på vedlagte kort, og har primært været anvendt til parkeringspladser.

Beslutningen om nedlæggelse af vejarealerne træffes med hjemmel i Lov om offentlige veje § 15. Arealet vil ikke længere skulle anvendes som vejareal (parkering), men i stedet anvendes til andre funktioner, jf. Lokalplan 433.

Ifølge Lov om offentlige veje § 124, stk. 2, skal en offentlig vej, der planlægges nedlagt, opretholdes helt eller delvist som vej, hvis den er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen vurderes at være vigtig for en ejendom. De omkringliggende veje vil ikke blive nedlagt, og dermed er der ingen ejendomme, som mister sin vejadgang.

Skulle nogen grundejere mene, at vejarealerne bør opretholdes, fordi de er af væsentlig betydning for deres ejendom, gives hermed frist jf. nedenstående til at kræve vejen opretholdt jf. Lov om offentlige veje § 124, stk. 7.

Frist for indsigelser
Der gives hermed en frist på 8 uger, indtil den 30. december 2019, til at fremsende indsigelser til beslutningen om nedlæggelse af vejarealet. Indsigelser eller bemærkninger sendes til trafikvejogpark@hillerod.dk.

Efter høringsfristens udløb træffes der endelig beslutning i sagen.

Se kortbilag med markering af det offentlige vejareal som skal nedlægges

Siden blev senest opdateret d. 01-11-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her