Etablering af LAR-anlæg til Nyt Hospital Nordsjælland skal ikke miljøvurderes

15-03-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i Bilag 1 eller Bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af Bilag 1). Punkt 10 f) anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af Bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Punkt 10 g) dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af Bilag 1). Punkt 11 c) renseanlæg (projekter, som ikke er omfattet af Bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Regnvandssystemet for Nyt Hospital Nordsjælland etableres som et LAR-anlæg med grøfter og bassiner. Fra bassinerne udledes der til Havelse Å-system og Pøle Å.

I driftsperioden modtager LAR-anlægget også drænvand fra køregård ved servicebygning, og derudover modtager det også periodevis en begrænset mængde drænvand fra hospitalsbygningerne via trykaflastningsdræn.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen og i Ansøgningen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 12. april 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. etablering af LAR-anlæg til Nyt Hospital Nordsjælland 

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2133 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 15-03-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her