Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning af Milnersvej 45

08-02-2019

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune har den 21. november 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for rækkehuse på Milnersvej 45. I dag ligger der en større erhvervsejendom på 14.703 m2 på grunden, som har været delvist uudnyttet i en længere periode.

Idéfasen er første fase i planlægningsarbejdet frem mod realisering af lokalplan 448.

I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag til den videre planlægning.

Projektet
Ejer og bygherre ønsker at opføre rækkehusbebyggelse på grunden. Bygherre ønsker at opføre ca. 60 nye boliger. Rækkehusene opføres i 2 og 3 etager. Bebyggelsen placeres med facadeforskydninger i nord- og sydgående retning, så der opnås intime øst- og vestvendte opholdsarealer for beboerne. Facaderne udføres i tegl, og tagene udformes som saddeltage. Rækkehusbebyggelsen får et fælles opholdsareal i midten af bebyggelsen. Bebyggelsesprocenten er på 50 %. Der bliver etableret parkering i overensstemmelse med kommunens krav om 1,5 pr. bolig for rækkehusbebyggelse.

Nuværende planforhold
Området er omfattet af eksisterende byplanvedtægt nr. 19, der udlægger området til institutioner og erhvervsvirksomheder.
De nuværende rammebestemmelser i Kommuneplan 2017 for SB.E.1 udlægger området til erhvervsformål, erhverv samt uddannelse, kulturelle og sociale formål. En ændret anvendelse til boligformål forudsætter dermed, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet på Hillerød Rådhus den 17. januar 2019, hvor projektet blev præsentereret.

Se startredegørelse for lokalplan 448 her

Se opsamling fra dialogmødet her

Den videre planlægning og krav
Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag, og de vil indgå i den videre proces med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan.

I den efterfølgende offentliggørelse af plangrundlaget, får borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger vil indgå i byrådets endelige behandling af kommuneplantillæg og lokalplan.

Send ideer og forslag
Ideer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være skriftlige og sendes pr. mail til byplan@hillerod.dk, så vi har det senest den 22. februar 2019. Husk at skrive navn og adresse på afsender.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på mail cabk@hillerod.dk eller tlf. 7232 2145.

Siden blev senest opdateret d. 08-02-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her