Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning af ny rækkehus- og etabeboligbebyggelse på Milnersvej 43 og 45

27-03-2019

I forbindelse med planlægning af ny rækkehus- og etagebebyggelse på Milnersvej 45 og 43 (matr.nr. 17z og 17ab, Trollesminde, Hillerød Jorder) indkalder Hillerød Kommune idéer og forslag til planlægningen af nyt rammeområde i Kommuneplan 2017.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune har den 8. november 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for ny rækkehusbebyggelse på Milnersvej 45. Der har i forbindelse med dette projekt været afholdt et indledende dialogmøde den 17. januar 2019. Efterfølgende ønsker ejeren af Milnersvej 43 nu at opføre etageboligbebyggelse i forbindelse med rækkehusbebyggelsen.

Derfor indkaldes nu ideer og forslag til det kommuneplantillæg, der skal give mulighed for opførelse af rækkehus- og etageboligbebyggelsen på Milnersvej 43 og 45.

Projektet
Ejere og bygherrer ønsker at opføre rækkehuse på matrikel 17z, Trollesminde, Hillerød Jorder og etageboliger på matrikel 17ab, Trollesminde, Hillerød Jorder. Der ansøges om en bebyggelsesprocent på maks. 50 for området under ét, så der kan opføres tæt byggeri der modsvarer målet om tæt boligbyggeri i det stationsnære område. Bebyggelserne tænkes udformet i 2-3 etager.

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme SB.E.1, som udlægger området til erhvervsformål, erhverv samt uddannelse, kulturelle og sociale formål med mulighed for en max bebyggelsesprocent på 55 for den enkelte ejendom samt max 2 etager En ændret anvendelse til boligformål forudsætter dermed, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017. 

Området ved Milnersvej er under gradvis omdannelse, dels ved etableringen af lokalcentret ved Roskildevej, dels ved lokalplanlægningen der gjorde det muligt at indrette efterskole på Milnersvej 46. På baggrund af matriklernes beliggenhed inden for det stationsnære område, vurderes det at en boligbebyggelse i 2-3 etager med en bebyggelsesprocent på maks. 50 er passende. Det vurderes, at en omdannelse fra erhverv til boligområde vil være definerende for Milnersvej og de omkringliggende grunde i fremtiden. Herved vil området fremtidigt tegne sig som et blandet bolig og erhvervsområde med uddannelser, kultur og kontorvirksomheder.

Se startredegørelse for lokalplan 448 her

Se opsamling fra dialogmødet den 17. januar 2019 her

Den videre planlægning og krav
Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag, og de vil indgå i den videre proces med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan.

I den efterfølgende offentliggørelse af plangrundlaget, får borgerne mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Indkomne bemærkninger vil indgå i byrådets endelige behandling af kommuneplantillæg og lokalplan.

Send ideer og forslag
Ideer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være skriftlige og sendes pr. mail til byplan@hillerod.dk, så vi har det senest den 25. april 2019. Husk at skrive navn og adresse på afsender.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 7232 2123.

Siden blev senest opdateret d. 28-03-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her