Høring af forslag til vandløbsrestaurering i Slåenbækken

03-07-2019

Hillerød Kommune sender forslag til vandløbsrestaurering af Slåenbækken i høring jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Hillerød Kommune ønsker at restaurere en strækning af det offentlige vandløb Slåenbækken.

Restaureringsindsatsen sker som led i implementeringen af de statslige Vandområdeplaner 2015-2021.

Projektforslaget fremlægges i offentlig høring i henhold til § 24 jf. § 22 i bekendtgørelse om vandløbsregulering – og restaurering m.v. jf. Vandløbsloven § 37.

Indsigelser og bemærkninger til projektet skal sendes til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. eller pr. mail til natur@hillerod.dk senest den 28. august 2019.

Når høringen er overstået, afgør Hillerød Kommune om restaureringsprojektet skal vedtages under hensyntagen til de indsigelser og bemærkninger, der måtte være indkommet i forbindelse med høringen.

Der kan læses mere om projektet i forslag til reguleringsprojekt nedenfor. Der er 8 ugers høringsfrist, som udløber den 28. august 2019.

Se forslag til reguleringsprojekt i Slåenbækken her

Se bilag 1 Længdeprofil Slåenbækken her

Se bilag 2 Forundersøgelse inkl. detailprojekt Slåenbækken her


Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2146 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 03-07-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS