Høring af forslag til vandløbsrestaurering i Slåenbækken

03-07-2019

Hillerød Kommune sender forslag til vandløbsrestaurering af Slåenbækken i høring jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Hillerød Kommune ønsker at restaurere en strækning af det offentlige vandløb Slåenbækken.

Restaureringsindsatsen sker som led i implementeringen af de statslige Vandområdeplaner 2015-2021.

Projektforslaget fremlægges i offentlig høring i henhold til § 24 jf. § 22 i bekendtgørelse om vandløbsregulering – og restaurering m.v. jf. Vandløbsloven § 37.

Indsigelser og bemærkninger til projektet skal sendes til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. eller pr. mail til natur@hillerod.dk senest den 28. august 2019.

Når høringen er overstået, afgør Hillerød Kommune om restaureringsprojektet skal vedtages under hensyntagen til de indsigelser og bemærkninger, der måtte være indkommet i forbindelse med høringen.

Der kan læses mere om projektet i forslag til reguleringsprojekt nedenfor. Der er 8 ugers høringsfrist, som udløber den 28. august 2019.

Se forslag til reguleringsprojekt i Slåenbækken her

Se bilag 1 Længdeprofil Slåenbækken her

Se bilag 2 Forundersøgelse inkl. detailprojekt Slåenbækken her


Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2146 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 03-07-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her