Høring af ændring af Regulativ for husholdningsaffald

14-08-2019

Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er i høring fra 14. august til 9. oktober 2019.

Ændringsforslaget til ”Regulativ for husholdningsaffald” i Hillerød Kommune vedrører indsamlingsordning for haveaffald samt muligheden for indsamling af restaffald ved hjælp af centralt affaldssug.

Haveaffaldsordningen er en bestillerordning med brugerbetaling. Ordningen giver borgerne mulighed for enten at tilmelde sig haveindsamling for et 1 år ad gangen med 4 afhentninger pr. år eller ved enkeltafhentning af haveaffaldet, dog max. 4 afhentninger årligt. Haveaffaldet skal samles i bundter, der maksimalt må veje 11 kg og maksimalt have en længde på 1 meter. Blade, græs og lignende haveaffald skal samles i papirsække med et maksimalt volumen på 110 liter. Sækkene må tilsvarende maksimalt have en vægt på 11 kg. Den tilmeldte husstand skal selv sørge for indkøb af papirsække. Sækkene kan købes i de fleste byggemarkeder og lignende. Hver husstand må maksimalt aflevere 10 enheder pr. gang, hvor en enhed enten er et bundt eller en sæk.


Ved indførelse af centralt affaldssug bliver det muligt at indsamle restaffald ved hjælp af stationært affaldssug i områder med tæt by og høje bebyggelsesprocenter. Ved centralt affaldssug samles affaldet via affaldssug i en eller flere containere i en terminalbygning. Hillerød Forsyning henter og tømmer containeren med almindelig lastbil. Det er udelukkende restaffaldsfraktionen der må opsamles med affaldssug.


Har du kommentarer til regulativet skal det sendes til miljo@hillerod.dk. Kommentarerne skal være Hillerød Kommune i hænde senest den 9. oktober 2019.

Læs regulativ for husholdningsaffald her

Siden blev senest opdateret d. 14-08-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her