Byggemodningsprojekt ved Gersegården skal ikke miljøvurderes

23-04-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt:
10b, anlægsarbejder i byzonen
10e, bygning af veje, havne og havneanlæg
10g, dæmninger og andre anlæg til opstuvninger eller varig oplagring af vand.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Nørrepark Aps ønsker at byggemodne et område i Skævinge på ca. 2 ha til fremtidig etablering af 35 rækkehuse i 1-plan, samt 6 punkthuse i 3 etager med i alt 54 lejligheder. Det nye boligområde er beliggende ved den nuværende adresse Hovedgaden 23 – 23a, Skævinge. Adgangsvejen til byggemodningen sker fra Hovedgaden via Gadegårdsparken og fra Gadegårdsparken etableres byggemodningens stamvej.

Formålet med byggemodningen er etablering af:

  • Veje, stier og parkering
  • Kloakering
  • Et underjordisk rensnings-/forsinkelsesbassin

Det er Hillerød Kommunes samlede vurdering, at byggemodningsprojektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 områder. Kommunen vurderer yderligere, at der ikke er faktorer vedr. støj, overfladevand, grundvand eller andre miljøforhold som vil påvirke miljøet væsentligt negativt. Det vurderes derfor, at Byggemodningsprojekt af Gersegården ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 21. maj 2019.

Se afgørelse vedr. byggemodningsprojekt ved Gersegården inkl. bilag her

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2123 eller pr. mail johbu@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 23-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her