Afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for omlægning af udløb for Bramaholm bæk

06-11-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litre f, Anlæg af vandveje.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte projekt
For at give søørreden bedre muligheder for at finde egnede gydemuligheder, ønsker Hillerød Kommune at omlægge udløbet af Bramaholm Bæk, således at det føres uden om tørvegraven. Herved forventes det, at der kommer et mere naturligt udløb med en strøm, som gør at ørrederne kan finde vandløbet samtidig med at ynglen lettere vil kunne komme ud i selve Esrum Sø og derved undgå en tidlig prædation.

Der kan læses mere om vilkår og klagemuligheder i tilladelsen. Der er 4 ugers høringsfrist, som udløber den 04.12.2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. omlægning af udløb for Bramaholm bæk her

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. 7232 2145 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 06-11-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her