Arkitekturpolitik i høring

07-11-2019

I det seneste år har Hillerød Kommune arbejdet med en ny arkitekturpolitik. Fagfolk og borgere er blevet spurgt, og nu sendes udkast til arkitekturpolitik i høring frem til den 6. januar 2020.

Med Hillerød Kommunes kommende arkitekturpolitik bliver der stillet skarpt på arkitekturen. Arkitektur handler både om måden, bygninger og byrum bliver udformet på, men også om måden hvorpå vi forvalter vores kulturmiljøer og landskabelige kvaliteter. Jo bedre arkitektoniske rammer vi skaber, jo bedre rammer skaber vi for det gode liv.

I løbet af det sidste års tid har kommunen haft fokus på arkitekturpolitik gennem forskellige borgermøder og en stor spørgeskemaundersøgelse på Facebook med over 1000 svar. På bagrund af dette, og med input fra fagpersoner, har kommunen udarbejdet et udkast til en arkitekturpolitik og en arkitekturscreening som nu sendes i offentlig høring. Arkitekturscreeningen er en opsummeret udgave af arkitekturpolitikken og den skal sikre, at arkitekturpolitikkens retningslinjer efterleves i planlægningen og byggesagsbehandlingen.

”Arkitektur danner i bogstavlig forstand rammen om vores hverdag og hele liv. Vi møder arkitekturen på vores vej til og fra bolig, arbejde, uddannelse og fritidsinteresser, og vi er omsluttet af den. Det er derfor vigtigt, at vi stopper op, forholder os kritisk, og stiller krav til den arkitektur, der omgiver os. Byen og byens udvikling er noget, der interesserer mange mennesker,” siger borgmester Kirsten Jensen.
’’Dette byråd har vedtaget at sætte arkitektur og vores byers udvikling endnu stærkere på dagsordenen, så vi kan få gode redskaber til at sikre en god udvikling af det, der betyder så meget for os’’.

Borgermøde med præsentation af udkast til arkitekturpolitik
I forbindelse med høringen inviterer Hillerød Kommune til borgermøde i arkitekturens tegn torsdag den 5. december 2019 kl. 17.00-19.00 i Festsalen, Søndre Jernbanevej 4D, Hillerød.
Her bliver arkitekturpolitikkens hovedtemaer og målsætninger præsenteret ligesom der vil være mulighed for at komme med kommentarer til arkitekturpolitikkens indhold.

’’Hillerød Kommune er rig på både historie og udvikling, og med borgermødet ønsker kommunen at starte en dialog om, hvad der er vigtigt at lægge vægt på i en kommende arkitekturpolitik’’, siger Dan Riise, som er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.
’’Det bliver forhåbentlig en spændende aften med arkitektur og byudvikling, hvor vi i fællesskab kan diskutere udkastet til kommunens kommende arkitekturpolitik. Alle interesserede opfordres til at deltage og sætte arkitektur på dagsorden’’.

Se udkast til Arkitekturpolitik - Ny kraft til byliv her

Se forslag til Arkitekturscreening - Pejlemærker for kvalitet i arkitekturen her


Høringssvar
Arkitekturpolitikken er i høring frem til den 6. januar 2020. Hvis du har bemærkninger til udkast til arkitekturpolitik, kan de sendes pr. mail til 
byplan@hillerod.dk eller til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, så vi har dem senest mandag den 6. januar 2020 kl. 12.00.   

Efterfølgende vil der blive fulgt op på de indkomne høringssvar forud for arkitekturpolitikkens endelige vedtagelse.

 

Siden blev senest opdateret d. 07-11-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her