Afgørelse om ikke VVM-pligt af projekt for boliger på Frederiksværksgade 150

17-04-2019

Etablering af projekt for boliger på Frederiksværksgade 150 skal ikke miljøvurderes.

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

 

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Formået med projektet er at opføre 35 nye rækkehusboliger samt 40 lejligheder i den eksisterende Hovedbygning, på den bagerste del af matrikel 3ln, Ullerød By, Ullerød, der tidligere husede Hillerød Seminarm. To mindre bygninger, en tidligere forstanderbolig og en gymnastiksal, planlægges nedrevert. Projektet kan etableres i overensstemmelse med den gældende lokalplan 394.1 for Ullerød Syd, Bykvarter Midt.

 

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

 

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 15. maj 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. projekt for boliger på Frederiksværksgade 150:

Link til ansøgning

Link til notat

Link til afgørelse

 

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 72322141 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

 

Siden blev senest opdateret d. 17-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her