Etablering af et stikrydsningspunkt på Frederiksværksgade og ændring af Møllevej skal ikke miljøvurderes

05-03-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10e, bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter der ikke er omfattet af bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Stikrydsningen af Frederiksværksgade omfatter etablering af en dobbeltrettet fællesstikrydsning af Frederiksværksgade via en midterhelle med støttepunkt. Fællesstierne fra henholdsvis nord og syd tilslutter ikke Frederiksværksgade overfor hinanden, men ca. 15-20 m forskudt. Den vestligste ud for Møllevej. Der vil derfor etableres en ca. 15-20 m lang dobbeltrettet cykelsti mellem de to tilslutningspunkter parallelt med Frederiksværksgade (langs nordsiden) og ét krydsningspunkt af kørebanen ud for stien fra syd. Trafikanter fra fællesstien blandes således på en delstrækning med cyklister langs Frederiksværksgade i retning fra øst.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen og ansøgningen:

Ansøgning vedr. etablering af stikrydsningspunkt på Frederiksværksgade og ændring af Møllevej

Kortbilag med vejkryds

Myndighedens vurdering af projektet

Afgørelse vedr. etablering af et stikrydsningspunkt på Frederiksværksgade og ændring af Møllevej

Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 2. april 2019.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2154 eller pr. mail mbs@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 05-03-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her