Høringer og afgørelser 2019

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune har den 21. november 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for rækkehuse på Milnersvej 45. I dag ligger der en større erhvervsejendom på 14.703 m2 på grunden, som har været delvist uudnyttet i en længere periode.
Hillerød Kommune har d.d. afgjort at etableringen af én boring til monitering af grundvandsforurening på ejendommen Borupvej 49 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen kan påklages 4 uger fra d.d.
Midlertidig landzonetilladelse til afholdelse af Spildevandsteknisk Forenings årsmøde på ejendommen Solrødgårds Alle 1. Matr. nr.: 1 mg, Favrholm, Hillerød Jorder.
Hillerød Byråd har den 30. januar 2019 endeligt vedtaget lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej samt Kommuneplantillæg nr. 6.
Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af Lokalplan 450 for lokalplan for ny boligbebyggelse på Skolegade 5, matrikel 27c, Nyhuse, Hillerød Jorder.
Afgørelse iht. miljøvurderingsloven om at byggemodningsprojekt af Uvelse Nord ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke-VVM-pligt).
Natur, Miljø og Klimaudvalget har den 8. januar 2019 godkendt at sende forslag til 2 nye vandløbsregulativer for tilløb til Havelse Å i offentlig høring.
Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b, anlægsarbejder i byzone, og har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS