Varslet sygeplejerskekonflikt vil ramme Hillerød

15-06-2021

Hillerød Kommune er en af de kommuner, der er trukket ud til at blive ramt af den varslede konflikt blandt sygeplejersker, som træder i kraft natten mellem fredag og lørdag. Det betyder, at sygeplejersker ansat i Hillerød Kommune, som er medlemmer af DSR, er omfattet af strejken og ikke må udføre arbejde for Hillerød kommune, så længe strejken varer.

De områder i Hillerød kommune, der er omfattet af konflikten er:

Sundhedsplejen

Plejehjemmene

Rehabiliteringsafdelingen

Hjemmesygeplejen

Demenskoordinatorer og demenskonsulenter

Uddannelseskonsulenterne

Konsulenter med arbejdsadresse på rådhuset

Der er indgået aftaler med DSR om nødberedskab, der sikrer at livsvigtige, uopsættelige opgaver fortsat løses.

 

Det betyder:

 

Sundhedsplejen

Udover 1. besøg til familier med nyfødte babyer på 4.-5.dagen efter fødsel, er der indgået aftale om, at der ved dette besøg er særlig opmærksomhed på gulsot og efter faglig vurdering kan planlægges ekstra besøg indenfor 10 dage eller der kan alene vejledes om, at familierne kan søge bistand hos egen læge. Derudover vil enkelte udvalgte sårbare familier også fortsat have tilknyttet sundhedsplejerske med ugentligt besøg. Den aftale gælder alene nyfødte og op til 3 måneder.

 

Ældre og sundhed

Borgere i terminalfasen (den sidste fase af livet), borgere i morficabehandling, borgere, der får daglige insulininjektioner samt borgere i allerede igangsat IV-medicinering (intravenøs = medicin givet gennem drop) får stadig besøg af sygeplejerske. Endvidere er der indgået lokal aftale på ældre- og sundhedsområdet om, at diabetiske sår samt pasning af tracheostomi (kanyle til luft gennem halsen) samt medicindoseringer af enkelte risikobaserede lægemidler og komplekse medicindoseringer også fortsat varetages under konflikten. Alle øvrige sygeplejeopgaver bliver ikke løst i konfliktperioden.

 

Siden blev senest opdateret d. 15-06-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her