Overløbsmængden fra kloaksystemet er faldet i Hillerød Kommune

06-05-2021

Mængden af blandet regn- og spildevand, der bliver ledt til åer i kommunen, er faldet i 2020 i forhold til opgørelsen fra 2019.

Hvert år indberetter Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning data til Miljøstyrelsen om overløb fra fælleskloakken. Data stammer fra beregninger, der er foretaget på baggrund af de aktuelle nedbørsmængder for året og Hillerød Forsynings modeller for kloaksystemet.
I 2020 er mængden af opblandet vand, der bliver ledt til åerne, reduceret væsentligt.
Den primære årsag til faldet er en indsats om styring af bassiner, der blev besluttet i Spildevandsplan 2018-2021, og i 2020 blev implementeret af Hillerød Spildevand. Styring af bassinerne betyder, at alle bassiners kapacitet udnyttes, inden der sker overløb til åerne. I forhold til et standard år (gennemsnit af 2007-2011) er overløbsmængden ved styring af bassiner reduceret fra ca. 740.000 m3/år til ca. 310.000 m3/år.
Formand for Natur, Miljø- og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen er glad for årets resultat:
"Vores mål er, at vi helt skal undgå overløb, og dermed speede processen for en langt renere Arresø op. Elektronisk overvågning og styring af vores bassiner er et af de tiltag, vi har indført for at opnå det. Det glæder mig, at det ser ud til at have en meget stor effekt. Nu mangler vi at se, hvor stor en effekt den planlagte separatkloakering kommer til at have."
Ganske vist faldt der mindre regn 2020 end i 2019, men til gengæld var der flere langvarige og kraftige byger. Det betød, at presset på bassinerne faktisk var større i 2020 end året før. Med andre ord var det den bedre styring af bassinerne, der var den væsentligste årsag til, at overløbet blev reduceret.
”Det er glædeligt, at vi har nedbragt overløbsmængden så meget, men det betyder til gengæld, at der modtages og renses mere regnvand på renseanlægget. Vinderen er dog i alle tilfælde miljøet, og det skal vi glæde os over,” siger Peter Underlin, forsyningschef, Hillerød Forsyning.

Fakta om overløb i vandmiljøet
Generelt påvirker overløb fra fællessystemet et vandløb negativt. Særligt hyppige overløb, der forekommer i sommerhalvåret, påvirker smådyr og andre levende organismer, fordi ilt-forholdene i vandløbet forringes, når der er overløb.
Overløb betyder også, at der bliver ledt næringsstoffer til søer og kystvande. Derved påvirker overløb fra Hillerød Kommune Arresø og Roskilde Fjord negativt. At reducere overløb er netop en af baggrundene for indsatserne omkring afkobling af regnvand i spildevandsplan 2018-2021.

Siden blev senest opdateret d. 06-05-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her