Nu er sygeplejerskestrejken i gang

19-06-2021

Hillerød Kommune er en af de kommuner, der er udtaget under den lovligt varslede sygeplejerskekonflikt. Vi er også en af de kommuner i landet, der er ramt bredest af konflikten, og det vil derfor kunne mærkes på en række områder.

Strejken er trådt kraft natten til lørdag den 19. juni 2021. Mens strejken er i gang, vil sygeplejerskerne kun løse livsnødvendige sygeplejefaglige opgaver samt opgaver i forbindelse med en borgers farvel til livet. Det fremgår af den overordnede rammeaftale, som er indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Kommunernes Landsforening samt den lokalaftale, der er forhandlet mellem Dansk Sygeplejeråd og Hillerød Kommune. Lokalaftalen indebærer, at vi ikke har mulighed for andet end at udføre livsvigtige og uopsættelige opgaver samt opgaver, der er påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger.

De opgaver, der stadig vil blive løst er for eksempel besøg til borgere i morficabehandling, borgere, der får daglige insulininjektioner samt borgere i allerede igangsat IV-medicinering (intravenøs = medicin givet gennem drop). Endvidere er der indgået lokal aftale på ældre- og sundhedsområdet om, at diabetiske sår samt pasning af tracheostomi (kanyle til luft gennem halsen) samt medicindoseringer af enkelte risikobaserede lægemidler og komplekse medicindoseringer også fortsat varetages under konflikten.

Opgaver, der ikke er livsvigtige og uopsættelige, vil ikke blive løst i perioden. Det kan dreje sig om eksempelvis visse medicindoseringer, skiftning af sår og genanlæggelse af kateter.

Alle borgere, der modtager hjemmesygepleje eller er tilknyttet en demenskoordinator har fået et brev med orientering om, hvad det betyder for dem. Såfremt de opgaver, som sygeplejen løser hos dig, indgår i nødberedskabet, vil du blive kontaktet direkte.

Der vil være så få sygeplejersker i fremmøde, at det ikke vil være muligt forsvarligt at hjemtage borgere fra hospitalet, hvis det kræver sygeplejefaglighed at varetage plejeopgaverne.

Sundhedsplejen
Udover 1. besøg til familier med nyfødte babyer på 4.-5.dagen efter fødsel, er der indgået aftale om, at der ved dette besøg er særlig opmærksomhed på gulsot og efter faglig vurdering kan planlægges ekstra besøg indenfor 10 dage eller der kan alene vejledes om, at familierne kan søge bistand hos egen læge.
Derudover vil enkelte udvalgte sårbare familier også fortsat have tilknyttet sundhedsplejerske med ugentligt besøg. Den aftale gælder alene nyfødte og op til 3 måneder.

Vi kontakter løbende de borgere, der bliver berørt af strejken og beklager de gener, strejken medfører.

 

Siden blev senest opdateret d. 19-06-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her