Hillerød går med i klimasamarbejdet ”DK2020”

30-09-2021

Hillerød kommune går nu ind i det forpligtende klimasamarbejde ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. Dermed bliver der sat turbo på den grønne omstilling i Hillerød, for kommunens fremtidige klimahandleplaner skal leve op til de ambitiøse standarder i Paris-aftalen.

94 ud af landets 98 kommuner er nu med i DK2020 - samarbejdet. Kommunernes fælles klimamål er, at de inden 2050 vil være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen dertil er ambitiøse, lokale klimahandlingsplaner, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner. Kommunerne skal arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som benyttes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale by-netværk C40.

Bygger videre på Hillerøds nuværende klimaarbejde


Byrådet vedtog i 2020 Klimastrategien ”Sammen om klimaet” og har netop vedtaget den anden Klimahandleplan for 2022 – 23 med 16 konkrete handlinger.

"Jeg er glad for, at vi nu indtræder i DK2020- samarbejdet. DK2020 giver et vigtigt gearskifte i det arbejde, vi allerede er i gang med for at blive en endnu mere klimarigtig og bæredygtig kommune. I DK2020 klimaplanerne skal vi se på alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning. Fx transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Det er helt naturligt, at kommuner lærer af hinanden i en så vigtig dagsorden og hjælper hinanden med at få sat endnu mere skub i den grønne omstilling”, siger borgmester Kirsten Jensen.

Ambitiøse mål og samarbejde på tværs
Undervejs i arbejdet med klimaplanerne kan kommunerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem regionale organiseringer. Her sidder faglige medarbejdere fra KL’s Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører fx Gate21 klar til at rådgive i DK2020 klimaplaner. CONCITO er videnspartner og bidrager blandt andet med analyser, oplæg og faglig sparring.

”Jeg glæder mig til, at vi for alvor får tal på alt det, vi allerede gør, og kan arbejde mere målrettet videre. Som kommune har vi stor indflydelse på klimaindsatsen. Dels fordi kommunen selv er en stor virksomhed og dels fordi, vi er tæt på borgere og virksomheder og kan bane vejen. Derfor kan vi sammen gøre en stor forskel lokalt. Vores deltagelse i DK2020 er et skridt i den rigtige retning. Med CONCITO og Realdania som sparringspartnere er der solid viden og endnu stærkere kræfter bag omstillingen”siger formand for Natur, Miljø og Klima-udvalget Louise Colding Sørensen. 

Siden blev senest opdateret d. 30-09-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her