Besøgsrestriktioner på botilbud

23-04-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Hillerød Kommune at indføre besøgsrestriktioner på en række botilbud fra dags dato, den 23. april. og fire uger frem. Restriktionerne er indført, fordi incidenstallene for Hillerød Kommune er over 50, og fordi der på alle botilbuddene vurderes at være beboere, der er i øget risiko, hvis de bliver smittet med Covid-19.

Besøgsrestriktioner gælder følgende steder:

* Integrationshuset Hillerød, Nejedevej 28, 3400

* HabitusHuset Frederiksværksgade, Frederiksværkegade 160, 3400 Hillerød

*  Levuk dagtilbud Milnersvej 39A, 3400 Hillerød

* Det Private Botilbud Højtoft, Tvedsagervej 7, 3400 Hillerød

* Botilbud Godthåbsvej 1 A, 3400 Hillerød


Beboerne på de omfattede botilbud, der alle har beboere i øget risiko ved Covid-19, har derfor i ovennævnte periode kun i begrænset omfang mulighed
for at få besøg.


Besøgsrestriktionerne på de omfattede botilbud, som kommunalbestyrelsen omgående skal fastsætte, skal indebære,
1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis
a) besøget sker i en kritisk situation, eller
b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen,


2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, og


3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og
2, skal foregå på udendørs arealer.


Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at kommunen pr. 21. april har
en testkorrigeret incidens på 55,4, at der på samtlige ovennævnte botilbud efter
det oplyste er en eller flere beboere, som er i øget risiko ved Covid-19, jf.
Sundhedsstyrelsens faglige grundlag herom, og at der ikke på hvert af de enkelte botilbud er 80 pct. af beboerne, som på nuværende tidspunkt er færdigvaccinerede.
Side 2
Styrelsen har desuden vurderet, at det ikke på de enkelte botilbud – medmindre
dette er angivet ovenfor under de enkelte botilbud – er muligt at begrænse besøgsrestriktionerne til at gælde for særskilte afsnit på botilbuddet, idet beboere

der er i øget risiko ved Covid-19, deler fællesarealer med øvrige beboere.

 

Mandag den 26. april er besøgsrestriktionerne ophævet på botilbuddene Vingen og Skovstien, da over 80 procent af beboerne er færdigvaccinerede nu.

Siden blev senest opdateret d. 26-04-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her