Asbest i børnehave, ingen fare, løsning fundet

28-06-2021

I forbindelse med en planlagt udskiftning af utætte tagplader i Uvelse Børnehuse, afdeling Kornblomsten, er det konstateret, at der er asbest i taget. Børnene rykker nu udenfor i en periode.

Kornblomsten er bygget i en periode, hvor der ofte blev brugt asbest i tagkonstruktioner. Og i forbindelse med udskiftningen af nogle utætte tagplader er det altså opdaget, at der er asbest i konstruktionen.
Det er ikke farligt at opholde sig i børnehaven. Efter der blev konstateret asbestfibre i et loftsrum er der blevet lavet en række undersøgelser, der alle viser, at asbestfibrene ikke har spredt sig udenfor loftsrummet, og altså ikke er i selve institutionen. Men ud fra et forsigtighedsprincip har Hillerød Kommune besluttet at børnene i den kommende tid skal være mest muligt udenfor.
De næste 14 dage vil der blive arbejdet med at forsegle og fuge loftslemmer. I den periode bliver der sat ekstra borde og bænke op udenfor, ligesom der også bliver sat en toiletvogn op udenfor, for at være så lidt inde i huset som muligt.
Når arbejdet med forsegling er slut, kan børnehaven bruges som normalt igen.
Sideløbende med de simple foranstaltninger er der så et egentligt tagudskiftningsprojekt. Projektet skal finansieres og udbydes efter gældende udbudslov – og forventes at kunne gennemføres i oktober til december 2021.
Når projektet bliver udført, vil det i 6 uger af byggeprojektet ikke være lovligt at bruge huset (mens asbesten fjernes).

Derudover vil der være en byggeperiode på op til 8 uger, hvor taget genopbygges. I nogle få af disse uger kan det være uhensigtsmæssigt at bruge huset på grund af støj fra byggepladsen.
I de uger skal børnene passes andre steder, men af deres kendte personale.

Alle forældre er blevet orienteret om situationen i weekenden.

Siden blev senest opdateret d. 28-06-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her