2021

Mange seniorer oplever ensomhed eller er i risikogruppen for at blive ensomme. Det skal nye aktiviteter hjælpe med at gøre noget ved.
Fra 1. juli og frem til og med 31. august, kan du få bevilget to gratis ture på op til 50 kilometer, hvis du i forvejen er bevilget handicapkørsel.
I forbindelse med en planlagt udskiftning af utætte tagplader i Uvelse Børnehuse, afdeling Kornblomsten, er det konstateret, at der er asbest i taget. Børnene rykker nu udenfor i en periode.
Til januar 2022 begynder renoveringen af belægningen på Slotsgade. Men allerede nu har du mulighed for at komme forbi og opleve, hvordan den nye belægning kommer til at se ud.
Hillerød Byråd har den 21. juni 2021 besluttet at sende Boligpolitik og Kommuneplan 2021 i høring i 11 uger.
Helle Hagemann skal være ny direktør i Hillerød.
Tre psykologer fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) udgiver bog om arbejdet med PPR.
Et flertal af politikerne i Hillerøds byråd har mandag aften besluttet at sige ja til at blive Friby. Det betyder, at kommunen i en begrænset periode er vært for en forfatter eller journalist, der er truet eller forfulgt i sit hjemland. I dette tilfælde Belarus
Hillerød Kommune er en af de kommuner, der er udtaget under den lovligt varslede sygeplejerskekonflikt. Vi er også en af de kommuner i landet, der er ramt bredest af konflikten, og det vil derfor kunne mærkes på en række områder.
En medarbejder er nær kontakt til en person, der er smittet med en deltavariant af coronavirus. Derfor bliver børn og voksne nu sendt hjem til isolation og test.
Testcentret på Grønnevang Skole holder ekstraordinært åbent i dag fra 16-20, i morgen fra 8-20 og torsdag fra 7.45-13-30
Hillerød Kommune er en af de kommuner, der er trukket ud til at blive ramt af den varslede konflikt blandt sygeplejersker, som træder i kraft natten mellem fredag og lørdag. Det betyder, at sygeplejersker ansat i Hillerød Kommune, som er medlemmer af DSR, er omfattet af strejken og ikke må udføre arbejde for Hillerød kommune, så længe strejken varer.
Eleverne i almenklasserne på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og afdeling Østervang, er sendt hjem efter coronaudbrud med en variant.
Fra mandag den 14. juni er der igen åbent i Borgerservice på rådhuset. Man skal dog stadig bestille en tid for at blive ekspederet, men kan nu vente indenfor.
Arealet, der udgør det kommende lokalplanområde, ligger centralt placeret i Favrholm, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station.
Så er det tid til at kridte danseskoene. Hillerød er udvalgt som én ud af 5 danske byer som værtsby i DRs dansekonkurrence Fællesdansen. Du kan være med hjemmefra køkkenet eller baghaven via en ny app.
Lang tids fælles arbejde fra 8 nordsjællandske borgmestre ser ud til at bære frugt, når der efter alt at dømme etableres en læreruddannelse i Hillerød
Vær med fra starten, når den nye bydel Favrholm skyder op. I bedste pionerånd kan du kan sætte dit præg på området ved at ’plante et flag’ på den bare mark til et kunstevent d. 10. juni.
Den 6. maj åbnede en række af kommunens kulturinstitutioner og de står nu klar til at invitere alle kultursultne borgere trygt og godt indenfor.
Efter megen debat om hvorvidt der skal udvikles et område mellem Ny Hammersholt og Hammersholt med boliger, ’Hammersholt Enge’, siger alle partier i Hillerød Byråd nej til, at området kan komme med i den næste kommuneplan.
Hillerød Kommune har netop underskrevet købsaftalen af bygning på Ægirsvej 4, der skal sikre, at Mastodonterne kan blive i kommunen.
I forbindelse med udgravninger til parkeringskælder ved det kommende hotelbyggeri på Markedspladsen bliver det nødvendigt at fælde de eksisterende platantræer. Men der bliver plantet nye.
Kunne din have godt bruge lidt flere summende bier og flaksende sommerfugle? Så kig forbi Hillerød Bibliotek lørdag d. 22. maj. Her kan du og familien hente en lille gave, der kan hjælpe biodiversiteten lidt på vej hjemme hos dig.
Søndag den 9. maj bliver sidste dag med kviktest på rådhuset. Mandag åbner nyt testcenter på Industrivænget 2.
Alle børn på Gadevang Skole og tre klasser på Hillerødsholmskolen er sendt hjem som en følge af smitte i daginstitutionen Klostervang.
32 børn og 10 voksne er blevet sendt hjem i isolation fra daginstitutionen Klostervangen.
Mængden af blandet regn- og spildevand, der bliver ledt til åer i kommunen, er faldet i 2020 i forhold til opgørelsen fra 2019.
Da der skal indføres et nyt landsdækkende ydelsessystem er dele af Borgerservice lukket for henvendelser i perioden den 10. maj til den 21 maj 2021.
Hjemmesiden hillerod.dk er til for alle borgere, virksomheder, foreninger og frivillige i Hillerød Kommune og skal derfor dække vidt forskellige behov. Vi er i gang med at forbedre hjemmesiden, og i den forbindelse vil vi gerne høre, hvad netop du bruger hillerod.dk til, og hvordan du opfatter hjemmesiden.
På grund af overgangen til det nye system har ydelseskontoret ikke adgang til systemet i perioden fra den 10. til den 24. maj. Der er i samme periode lukket for telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende ydelsessager og sager om løntilskud.
Foreningsoversigten på kommunens hjemmeside giver interesserede borgere og andre mulighed for at finde nogle af de foreningsaktiviteter, de kan blive en del af.
Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 467 for dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45 og inviterer i den forbindelse til online borgermøde den 12. maj 2021.
Fra mandag den 19. april bliver der igen åbnet i Borgerservice på rådhuset. Det kræver dog en tidsbestilling.
Der er fundet spor af rotter i børnehavedelen af Arresø Børnehus. Børnene i børnehaven er nu midlertidigt flyttet til børnehaven Margueritten i Gørløse.
Fire pædagoger på Hillerød Vest skolen, afdeling Alsønderup er smittet med Covid-19. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor anbefalet at sende alle 110 elever hjem.
I næste uge åbner to nye testcentre med PCR-test (podning i halsen) i Hillerød. Der er åbent for tidsbestilling fra i dag.
Der er pligt til at anmelde rottetilhold til kommunen.
Der er kviktestcenter på rådhuset.
Det borgermøde, der var planlagt til den 8. april om Hammersholt Enge bliver udskudt til udvikleren kan fremlægge et nyt forslag for området.
Hillerød Forsyning skal i 2021 separatkloakere fællessystemet i projektområdet Posen og Slotsgade herunder Frederiksborg Slotssø. I samme omgang fornyer Hillerød Kommune belægningen på Slotsgade.
Fra mandag d. 22. marts 2021 hæves forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.
Strategi for fysisk planlægning - Hjertet i Nordsjælland er Hillerød Kommunes strategi for, hvordan vores byer og landområder skal se ud fremover, hvordan byernes rum og rekreative områder skal indrettes.
På grund af det aktuelle smitteudbrud i Gadevang, dimensioneres åbningstiden i Gadevang Asyl de kommende dage
Søndag kommer et Pop-up testcenter til Brohuset. Det har sat gang i et kæmpe lokalt arbejde.
Et smitteudbrud i Gadevang betyder, at der i morgen, torsdag den 11. marts, kommer et pop-up testcenter i Kessers hus.
Der er tidligt søndag aften udstedt et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som betyder, at børn i Gadevang Asyl skal kunne vise en negativ coronatest eller være hjemme i syv dage uden symptomer, før de må komme i institutionen igen.
Onsdag den 3. marts bliver der åbnet et kviktestcenter på Hillerød Rådhus
Retningslinjerne for håndtering af affald fra husholdninger fastlægges i kommunens regulativ for husholdningsaffald.
Hillerød midtby står over for et storstilet projekt hvor hele den centrale del af midtbyen skal frakobles det nuværende kloaksystem. I forbindelse med dette arbejde bliver store dele af Slotsgade berørt og Hillerød kommune benytter derfor muligheden for at forny belægningerne og forskønne Slotsgade med ny beplantning og byrumsinventar.
Hillerød Kommune foretager fra den 10. marts 2021 udlæg for skyldig ejendomsskat, og andre fortrinsberettigede krav til kommunen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her