2021

Danmarks VILDESTE kommune-konkurrencen er i fuld gang, og Hillerød Kommune er med. Derfor vil vi bygge Sjællands længste kvashegn og inviterer borgere, foreninger og institutioner til at være med.
Hillerød Kommune gennemfører et større asfaltarbejde på Selskovvej samt Frejasvej i efterårsferien.
Virksomheder i Hillerød Kommune, der har oplevet et omsætningstab på minimum 25 procent på grund af Corona-krisen, er en vigtig del af målgruppen, der kan få del i Folketingets nye bevilling på 178 millioner kroner til omstilling af dansk erhvervsliv
Brænder du for din sport, og skal du op i 7. klasse til august 2022?
Ledningsejerkoordinerings møde afholdes onsdag den 10. november kl. 10-12 på Hillerød rådhus.
Hillerød kommune går nu ind i det forpligtende klimasamarbejde ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”. Dermed bliver der sat turbo på den grønne omstilling i Hillerød, for kommunens fremtidige klimahandleplaner skal leve op til de ambitiøse standarder i Paris-aftalen.
Kender du en, der fortjener Hillerød Handicappris 2021, så har du nu mulighed for at indstille til prisen.
Hillerød Kulturpris skal uddeles og du kan være med til at bestemme, hvem der skal have den.
Nu kan der søges om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2022
Lodsejer af Lyngevej 22 ønsker at åbne et rørlagt vandløb (dræn) til et åbent vandløb. Ved samme lejlighed om lægges drænet i et nyt tracé mod øst.
26 af 27 medlemmer af Hillerød Byråd bag næste års budget.
Vejdirektoratet skal fra mandag den 30. august 2021 og til 23. september udskifte den slidte asfalt på Rute 6 Roskildevej fra Hillerødmotorvejen og Overdrevsvejen til Isterødvej - bortset fra de to nye kryds ved det nye sygehus, som er under opførelse.
Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 468 for boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård. I den forbindelse inviteres der til borgermøde torsdag den 16. september.
Byrådet har netop godkendt en ny kulturstrategi for Hillerød Kommune.
Hillerød Byråd har den 25. august 2021 besluttet at igangsætte procedure for ekspropriation i forbindelse med etablering af en ny vej / stiforbindelsen på strækningen mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Milnersvej / Royal Stage, langs Amtmandsvej og Salpetermosevej.
Der er valg til Ældrerådet i Hillerød Kommune til november. Vil du have indflydelse på kommunens ældrepolitik, kan du opstille som kandidat.
Børn, Familie og Ungeudvalget har den 16. august 2021 behandlet nye anlægsønsker vedr. skolekapacitet for Hillerød Vestområdet og Omsorg og Livskraftudvalget har den 17. august 2021 behandlet nye anlægsønsker vedr. udbygning af Sundhedscentret.
Hillerød Kommune foretager fra den 1. september 2021 udlæg for skyldig ejendomsskat, og andre fortrinsberettigede krav til kommunen.
Børn, Familie og Ungeudvalget behandler på sit møde den 11. august 4 nye budgetforslag til budget 2022-2025.
Fra 10. august til 15. september 2021 er projektforslag for Stier i Favrholm i høring. Høringssvar til projektforslaget skal sendes senest den 15. september 2021 til e-mail: adni@hillerod.dk.
Mange seniorer oplever ensomhed eller er i risikogruppen for at blive ensomme. Det skal nye aktiviteter hjælpe med at gøre noget ved.
I forbindelse med en planlagt udskiftning af utætte tagplader i Uvelse Børnehuse, afdeling Kornblomsten, er det konstateret, at der er asbest i taget. Børnene rykker nu udenfor i en periode.
Til januar 2022 begynder renoveringen af belægningen på Slotsgade. Men allerede nu har du mulighed for at komme forbi og opleve, hvordan den nye belægning kommer til at se ud.
Hillerød Byråd har den 21. juni 2021 besluttet at sende Boligpolitik og Kommuneplan 2021 i høring i 11 uger.
Helle Hagemann skal være ny direktør i Hillerød.
Tre psykologer fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) udgiver bog om arbejdet med PPR.
Et flertal af politikerne i Hillerøds byråd har mandag aften besluttet at sige ja til at blive Friby. Det betyder, at kommunen i en begrænset periode er vært for en forfatter eller journalist, der er truet eller forfulgt i sit hjemland. I dette tilfælde Belarus
Hillerød Kommune er en af de kommuner, der er udtaget under den lovligt varslede sygeplejerskekonflikt. Vi er også en af de kommuner i landet, der er ramt bredest af konflikten, og det vil derfor kunne mærkes på en række områder.
En medarbejder er nær kontakt til en person, der er smittet med en deltavariant af coronavirus. Derfor bliver børn og voksne nu sendt hjem til isolation og test.
Testcentret på Grønnevang Skole holder ekstraordinært åbent i dag fra 16-20, i morgen fra 8-20 og torsdag fra 7.45-13-30
Hillerød Kommune er en af de kommuner, der er trukket ud til at blive ramt af den varslede konflikt blandt sygeplejersker, som træder i kraft natten mellem fredag og lørdag. Det betyder, at sygeplejersker ansat i Hillerød Kommune, som er medlemmer af DSR, er omfattet af strejken og ikke må udføre arbejde for Hillerød kommune, så længe strejken varer.
Eleverne i almenklasserne på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og afdeling Østervang, er sendt hjem efter coronaudbrud med en variant.
Arealet, der udgør det kommende lokalplanområde, ligger centralt placeret i Favrholm, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station.
Fra mandag den 14. juni er der igen åbent i Borgerservice på rådhuset. Man skal dog stadig bestille en tid for at blive ekspederet, men kan nu vente indenfor.
Så er det tid til at kridte danseskoene. Hillerød er udvalgt som én ud af 5 danske byer som værtsby i DRs dansekonkurrence Fællesdansen. Du kan være med hjemmefra køkkenet eller baghaven via en ny app.
Lang tids fælles arbejde fra 8 nordsjællandske borgmestre ser ud til at bære frugt, når der efter alt at dømme etableres en læreruddannelse i Hillerød
Vær med fra starten, når den nye bydel Favrholm skyder op. I bedste pionerånd kan du kan sætte dit præg på området ved at ’plante et flag’ på den bare mark til et kunstevent d. 10. juni.
Den 6. maj åbnede en række af kommunens kulturinstitutioner og de står nu klar til at invitere alle kultursultne borgere trygt og godt indenfor.
Efter megen debat om hvorvidt der skal udvikles et område mellem Ny Hammersholt og Hammersholt med boliger, ’Hammersholt Enge’, siger alle partier i Hillerød Byråd nej til, at området kan komme med i den næste kommuneplan.
Hillerød Kommune har netop underskrevet købsaftalen af bygning på Ægirsvej 4, der skal sikre, at Mastodonterne kan blive i kommunen.
I forbindelse med udgravninger til parkeringskælder ved det kommende hotelbyggeri på Markedspladsen bliver det nødvendigt at fælde de eksisterende platantræer. Men der bliver plantet nye.
Kunne din have godt bruge lidt flere summende bier og flaksende sommerfugle? Så kig forbi Hillerød Bibliotek lørdag d. 22. maj. Her kan du og familien hente en lille gave, der kan hjælpe biodiversiteten lidt på vej hjemme hos dig.
Søndag den 9. maj bliver sidste dag med kviktest på rådhuset. Mandag åbner nyt testcenter på Industrivænget 2.
Alle børn på Gadevang Skole og tre klasser på Hillerødsholmskolen er sendt hjem som en følge af smitte i daginstitutionen Klostervang.
32 børn og 10 voksne er blevet sendt hjem i isolation fra daginstitutionen Klostervangen.
Mængden af blandet regn- og spildevand, der bliver ledt til åer i kommunen, er faldet i 2020 i forhold til opgørelsen fra 2019.
Da der skal indføres et nyt landsdækkende ydelsessystem er dele af Borgerservice lukket for henvendelser i perioden den 10. maj til den 21 maj 2021.
Hjemmesiden hillerod.dk er til for alle borgere, virksomheder, foreninger og frivillige i Hillerød Kommune og skal derfor dække vidt forskellige behov. Vi er i gang med at forbedre hjemmesiden, og i den forbindelse vil vi gerne høre, hvad netop du bruger hillerod.dk til, og hvordan du opfatter hjemmesiden.
På grund af overgangen til det nye system har ydelseskontoret ikke adgang til systemet i perioden fra den 10. til den 24. maj. Der er i samme periode lukket for telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende ydelsessager og sager om løntilskud.
Foreningsoversigten på kommunens hjemmeside giver interesserede borgere og andre mulighed for at finde nogle af de foreningsaktiviteter, de kan blive en del af.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her