Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse til upcyclingcenter (genanvendelsesanlæg)

11-03-2020

Publiceret: 11. marts 2020

I henhold til reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder (kap. 9, §17 stk. 4.) offentliggøres hermed, at Hillerød Kommune har modtaget en ansøgning fra Upcycling Aps, Højlundevej 8D, 3540 Lynge, om miljøgodkendelse til etablering af et genanvendelsesanlæg (Upcyclingcenter Nordsjælland) samlet på adresserne Højlundevej 8 og 12, 3540 Lynge.

Der er bl.a. ansøgt om følgende aktiviteter:

  • Modtagelse og rensning af jord (biologisk/elektrokinetik)
  • Modtagelse af tegl, beton og asfalt til sortering og knusning
  • Modtagelse af have- og parkaffald til sortering og neddeling
  • Modtagelse og sortering af ikke-farligt affald til genanvendelse/nyttiggørelse
  • Modtagelse af farligt affald til adskillelse og afrensning

 

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Man kan ligeledes anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger.

Fristen for at se og kommentere ansøgningsmaterialet og anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse er den fredag 2. april 2020 kl. 12.00.

Henvendelse skal rettes til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød, miljo@hillerod.dk Anfør venligst fulde navn og adresse i mailen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger, Det gælder både i forhold til ansøgning, udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Siden blev senest opdateret d. 20-11-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her