Hjælp til virksomheder

17-03-2020

Hillerøds Kommune vil gerne hjælpe erhvervslivet i denne meget anderledes tid. Derfor fremrykker vi betalinger til virksomheder, som har leveret til kommunen ligesom vi finder opgaver, virksomheder kan løse nu for kommunen i stedet for at vente med det praktiske arbejde til f.eks sommerferien.

Kirsten Jensen forklarer om de nuværende tiltag:

"Forvaltningen har – i lighed med en række andre kommuner – undersøgt, om det er muligt at fremrykke betaling af kommunens fakturaer med henblik på at understøtte likviditeten i de virksomheder, der har penge til gode hos kommunen.

Forvaltningens afdækning har vist, at det er muligt at fremrykke betalinger for 70-75 mio. kr. Der er tale om fakturaer, der allerede er godkendt i kommunen til betaling, men hvor betalingsdatoen først er senere. I den forbindelse bemærkes, at der normalt i Hillerød Kommune administrativt opereres med en 30 dages betalingsfrist, og det er indarbejdet i kontrakter med leverandører etc. 

Der er tale om en forholdsvis stor mængde fakturaer (ca. 4.000 stk.), og betalingen vil blive igangsat og gennemført hurtigst muligt, idet der skal ske en manuel ændring af betalingsdatoen.

Det er forvaltningens vurdering, at fremrykningen kan håndteres ift. den aktuelle likviditetssituation med den gældende kassekredit på 200 mio.kr., og at likviditetseffekten vil udjævne sig i den kommende tid.

Der har været nævnt, at nogle virksomheder muligvis ikke ønsker fremskyndet betaling, da de vil skulle betale en negativ rente på indestående.  Virksomhederne skal henvende sig til kommunen hurtigst muligt, hvis de ikke ønsker en fremrykket betaling.

Udover ovenstående allerede godkendte fakturaer, der afventer faktisk betaling, er der en indgået fakturamængde i kommunen. Den vurderes i størrelsesordenen 30 mio.kr. Her vil forvaltningen opfordre kommunens afdelinger til at undersøge, om leveringerne er sket, og om der kan betales hurtigere. Det kræver altså stillingtagen til leverancen, kvalitet etc.

Arbejdsopgaver:

Forvaltningen undersøger også nu, om det er muligt at fremrykke opgaver under hensyntagen til udbudsregler, smittefare og medarbejdernes hjemmesituation med børnepasning.

Vi er i gang med at finde ud af, hvilke vedligeholdelsesopgaver teknisk service og gartnerne kan udføre med assistance fra håndværkere (uden at de smitter hinanden og andre). Det drejer sig om mindre reparationer ude og inde, malerarbejder, beskæringer og lignende, som de alligevel udfører løbende over året.

Vi ser også på opgaver, som med fordel kan udføres nu, hvor bygninger er tomme som fx udskiftning af gulve, energibesigtigelser o. lign" siger Kirsten Jensen.

 

Siden blev senest opdateret d. 20-11-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her