Etablering af en vandledning mellem Hillerød Vand A/S og Meløse Vandværk A.M.B.A. er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

06-11-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Projektet vedrører etablering af vandledning fra Hillerød Vands ledning i Frederiksværksgade ved Møllevej til Frederiksværksgade 199 ved Meløse Vandværk, Anlæg II. Ledningen vil krydse Hillerødmotorvejens Forlængelse. Vandledningen vil blive etableret i sideanlæg til Frederiksværksgade. Strækningen er cirka 1.740 m og diameter på ledningen er 200 mm. Produktionen af drikkevand på Meløse Vandværk, Anlæg II på Frederiksværksgade 199 vil stoppe, når ledningen er etableret og Meløse Vandværk A.M.B.A. modtager drikkevand via vandledningen fra Hillerød Vand A/S. Der er tilknyttet en boring til Anlæg II og den vil blive sløjfet. Det screenede projektet berører ikke Meløse Vandværk A.M.B.A andet vandværk på Amtsvejen 93, kaldet Anlæg I.


Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.


Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelse

 

Link til afgørelsen her

 

Siden blev senest opdateret d. 20-11-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her