Sådan ser det ud i kommunen

03-04-2020

Hillerød Kommunes kriseberedskab er i fuld gang med at gennemføre regeringens nye tiltag for at hindre og forsinke spredningen af Coronavirus. Nedenfor kan du se en liste over, hvor der er åbent og lukket. Siden opdateres løbende.

Skoler og dagtilbud

Skoler og dagtilbud lukker mandag den 16. marts og foreløbig indtil den 13. april

Der er nødpasning for børn, hvis begge forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en privat virksomhed, hvor de ikke er hjemsendt og for børn med enlige forældre, der varetager kritiske funktioner i det offentlige eller er ansat i en privat virksomhed, hvor de ikke er hjemsendt. Alle børn i nødpasning bliver pt passet i deres normale pasningstilbud.

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Pladsanvisningen kan kontaktes pr. telefon mandag og tirsdag klokken 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-12. Onsdag er telefonen til Pladsanvisningen lukket. 

Betaling

Regeringen har på nuværende tidspunkt besluttet at der under den nuværende situation som udgangspunkt ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger. Der vil altså fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår også fortsat i forældrebetalingen.

Hvis dagtilbud, HFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling, herunder frokostordning til de nævnte ordninger med folketingets partier.

Så snart vi modtager ny information fra Børne– og Undervisningsministeriet vil vi sørge for at det bliver lagt ud her på siden.

Specialskoler

Specialskolerne holder åbent for de elever, hvor forældrene har et pasningsbehov

Rådhuset

Rådhuset er lukket for personligt fremmøde fra den 14. marts og foreløbig frem til den 13. april.

Telefonerne er åbne mandag-onsdag klokken 10-14, Torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-12

Hvis du ikke har en pc, men har akut brug for adgang til en PC, fx fordi du skal have adgang til digital post, kan du kontakte kommunen pr. telefon og aftale en tid, hvor du kan komme til rådhuset. Det gælder udelukkende hvis det er akut og bydende nødvendigt. 

Du skal være forberedt på, at medarbejderne i Borgerservice desværre ikke kan tilbyde dig assistance ved PC’en grundet risikoen for smittefare

 

 

 

Jobcenter

Jobcentret har lukket for personligt fremmøde foreløbig indtil den 13. april.

I perioden frem til den 13. april vil det være muligt at: 

  • Modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse.
  • At tilmelde dig som nyledig via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så du fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
  • Rette henvendelse til jobcentret, herunder afgive klage, men de normale frister og klagefrister er suspenderet.

Du kan kontakte din jobkonsulent på hans eller hendes direkte telefonnummer og ellers ringe på Hillerød Kommunes direkte nummer: 7232 0000. Har du spørgsmål til udbetaling af ydelser, herunder hvordan du kan ansøge om kontanthjælp m.m. kan du ringe på: 7232 3030.

Borgerservice

Borgerservice har lukket for personligt fremmøde.

Telefonerne er åbne mandag-onsdag klokken 10-14, Torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-12

 Hvis du ikke har en pc, men har akut brug for adgang til en PC, fx fordi du skal have adgang til digital post, kan du kontakte kommunen pr. telefon og aftale en tid, hvor du kan komme til rådhuset. Det gælder udelukkende hvis det er akut og bydende nødvendigt. 

Du skal være forberedt på, at medarbejderne i Borgerservice desværre ikke kan tilbyde dig assistance ved PC’en grundet risikoen for smittefare

Plejehjem

For at passe på vores beboere frabeder vi os alle besøg medmindre det er kritisk nødvendigt, da beboerne er en særligt udsat gruppe i forhold til coronavirus.

Vi opfordrer til at holde kontakten på anden vis, ex via telefon.

 Vil du gerne i kontakt med plejehjemmet, kan du finde kontaktoplysninger her

Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Det er ikke længere muligt at besøge borgerne på Bocentret. Kommunalbestyrelsen har efter påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed udstedt forbud mod besøg på Bocentret – i de stadige bestræbelser på at bryde smittekæderne for coronavirus i samfundet.

Det betyder, at det ikke længere er muligt at komme på besøg på Bocentret.

 Vi opfordrer jer til at holde kontakten med jeres pårørende på anden vis fx via telefon, Facetime eller Skype. Medarbejderne på afdelingerne kan hjælpe jeres pårørende med dette.

Det er kun ved kritisk sygdom muligt at besøge jeres pårørende. Hvis dette skulle ske, vil I naturligvis blive kontaktet af pågældende afdelingsleder. 

Bocentrets kontaktoplysninger findes her

Bocentrets information om corona-virus findes her

Hjemmepleje og sygepleje

Hjemmeplejen og Sygeplejen fortsætter med at varetage de opgaver, som borgerne har brug for hjælp til. Der kan blive brug for at prioritere de mest nødvendige opgaver i tilfælde af ekstra travlhed og problemer med at skaffe personale nok. Det vil betyde, at ex rengøringsopgaver kan blive omlagt.

Sygeplejeklinikken

Sygeplejeklinikken på Sundhedscentret vil fortsat holde åbent, da det er muligt at komme til klinikken uden at skulle længere ind i Sundhedscentret. Klinikken vil som altid opretholde et høj hygiejneniveau.

Visitation og hjælpemidler

Visitation og Hjælpemidler holder telefonisk åbent i rådhusets normale telefontid og varetager som vanligt koordinering af udskrivelse fra hospitalerne. Besøg på hospitalerne og i eget hjem vil blive undgået i videst muligt omfang.  

 Der vil fortsat blive hentet og bragt hjælpemidler ud under skærpede hygiejniske forhold. Det betyder ex, at hjælpemidler vil blive afleveret i døren, når det er muligt, og at medarbejderne kan have beskyttelsesdragter på.

Kvikkassen

Kvikkassen holder lukket

Forebyggende hjemmebesøg og besøg af demenskoordinatorerne

Forebyggende hjemmebesøg og besøg af demenskoordinatorer vil i videst muligt omfang foregå telefonisk. Medarbejderne er til at træffe telefonisk inden for de normale telefontider.

 Rehabiliteringsafdelingen

Rehabiliteringsafdelingen frabeder sig besøg med mindre det er kritisk nødvendigt, da de indlagte borgere er en udsat gruppe i forhold til coronavirus. Afdelingen har åbent.

Genoptræning

Der er lukket for genoptræning på Sundhedscentret. Træningssektionen kører ud til ny-opererede og forestår i videst muligt omfang vejledning telefonisk og hvor muligt via ex Skype.  

Madservice

Madservice kører som normalt. Hvis en husstand er i karantæne er der ekstraordinære forholdsregler. Kontakt køkkenet, hvis det skulle være tilfældet på  telefon 7232 2600 (spørg Helle Thyge)

Grønnegadecentret

Grønnegadecentret holder lukket

Tandplejen

Tandplejen holder lukket foreløbig til den 13. april

Der er oprettet nødbehandling. Tandplejen kan i nødstilfælde kontaktes på telefon 7232 3521.

 

 

Kommunikationscentret

Kommunikationscentret holder lukket, foreløbig til den 13. april

Center for Beskyttet Beskæftigelse

Centret holder lukket, foreløbigt til den 13. april

CSU Egedammen og CSU Egedammens fritidsordning

CSU Egedammen holder lukket, foreløbig til den 13. april

Center for Udvilkling og Støtte (CUS)

Tjekpunktet og Værestedet er indtil videre lukket til og med den 13. april

Gruppeforløb aflyses til og med den 13. april

Der foretages konkrete og individuelle vurderinger i forhold til, hvordan borgerne eventuelt kan modtage støtte på anden vis. Det kan for eksempel være virtuelle samtaler eller pr. telefon. Det gælder også for borgere i Værestedet og borgere, der modtager gruppeforløb. I de tilfælde, hvor borgerne er afhængige af tilstedeværelse, benyttet CUS de anbefalede forholdsregler.

Huset på Clausensvej, Familiehuset, Børnehuset Buen

Holder åbent fortrinsvis for telefoniske henvendeler – kun personligt fremmøde, hvis det vurderes nødvendigt.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne tilbyder fortsat standard- og behovshjemmebesøg eller konsultationer til alle familier med spædbørn 0-1 år.

Hjemmebesøgene eller konsultationerne gøres så kortvarige som muligt. Som udgangspunkt undersøger sundhedsplejersken barnet, og herefter tilbydes telefonvejledning.

Ved behov for vejledning/rådgivning kan sundhedsplejerskerne træffes på deres telefoner, som de plejer i hverdagene.

 Åbent Hus, Familieiværksætterne og sundhedssamtaler med skolelever er indstillet.

Bibliotekerne

Hillerød Kommunes biblioteker holder lukket, foreløbig til den 13. april

Musikskolen

Musikskolen holder lukket, foreløbig til den 13. april. Herunder også Støberihallen.

 

Kommunale bygninger med idræts- og kulturelle aktiviteter

Kommunale bygninger såsom idrætshaller, kommunale sportshaller, kommunalt ejet forsamlingshus, museer (kunstmuseet Annaborg, Museum Nordsjælland) og kulturelle og frivillige sociale foreninger som Klaverfabrikken og Frivilligcentret holder lukket, foreløbig til den 13. april

Svømmehallen

 Svømmehallen holder lukket, foreløbig til den 13. april

Royal Stage

Royal Stage holder lukket, foreløbig indtil den 13. april

Hillerød Forsyning 

Hillerød Forsyning har lukket for personlige henvendelser og telefonisk kontakt.

Forsyningen vil fortsat besvare henvendelser på mail, så du er meget velkommen til at sende en mail til kundeservice@hfors.dk.

Du kan finde svar på mange spørgsmål på vores hjemmeside www.hillerodforsyning.dk hvor du også har mulighed for at se dine tømmedage og melde manglende tømning ind her https://hillerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx .

Ved akutte problemer kan du fortsat kontakte os via vores hovednummer 48 23 10 00 – dette er kun ved akutte tilfælde.

GenbrugsstationGenbrugsstationen genåbner tirsdag den 31. marts 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet grønt lys til at genåbne genbrugsstation igen

Der er dog stadig en række forholdsregler, der skal taget:

Budskabet om at blive hjemme gælder dog stadig, så tænk en ekstra gang om dit besøg er nødvendigt eller om du måske godt kan opbevare dit affald lidt længere tid. Hvis du ikke kan vente, så husk at de første dage efter åbningen vil være ekstra presset grundet to ugers nedlukning, så udskyd dit besøg længst muligt.

HUSK at du kan benytte dig af vores storskraldsordning og haveafhentningsordning! Begge ordninger starter op her i april. Læs mere om storskrald her og haveaffald her.

Det bliver desværre ikke, som det plejer, når du besøger os – vi skal have endnu mere styr på sikkerheden, både for din og de ansattes skyld.

Det betyder blandt andet:

• Har du mistanke om, at du er smittet med corona, så beder vi dig om ikke at komme på genbrugsstationen.

• Kun 10 biler på pladsen ad gangen, forvent kø ved porten af samme årsag.

• Erhverv får førsteprioritet i forhold til private kunder.

• Vi modtager IKKE ting/effekter til genbrugsbutikken af nogen art.

• Begræns kontakt til personalet. Hold afstand!

• Sorter dit affald hjemmefra og gør dit ophold på genbrugsstationen så kort som muligt.

• Sørg for din egen sikkerhed. Kom kun én person i bilen. Husk selv engangshandsker eller håndsprit til brug før og efter besøget.

• Den ubemandede genbrugsstation er IKKE åben, grundet at vi ikke kan styre sikkerheden. 

Vi glæder os til at se dig igen, men vi håber, at du samtidig vil vise hensyn og tålmodighed – det vil gavne både dig og os!

 

By og Miljø

Afdelingen kan kontaktes på telefon, mail eller via borgertip

Send et BorgerTip, hvis du fx ser et skævt skilt, et hul i vejen eller et væltet træ

Kontakt til Trafik, Vej og Park

Kontakt til Miljø og Natur

Kontakt til Byggesagsteamet

Kontakt til Byplan

Siden blev senest opdateret d. 03-04-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her