Sådan ser det ud i kommunen

12-05-2020

Hillerød Kommunes kriseberedskab er i fuld gang med at hindre og forsinke spredningen af Coronavirus. I mellemtiden holder de fleste kommunale funktioner åbent, dog på nye måder. Under hvert punkt kan du læse mere.

Skoler og dagtilbud

Skoler og dagtilbud lukkede mandag den 16. marts, men er nu på vej mod en genåbning.

Skolerne

Skolerne genåbnede mandag den 20. april for de  mindste elever og er mandag den 18. maj for de ældste. 
Jeres børn vil vende tilbage til en anderledes skolehverdag, og I vil løbende få mere information om det konkrete indhold direkte i Aula.

Dagtilbud

Dagtilbuddene åbner i fuld åbningstid for alle børn mandag den 18. maj. Forældre er orienteret via Børneroden.

 

Pladsanvisningen kan kontaktes pr. telefon mandag og tirsdag klokken 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-12. Onsdag er telefonen til Pladsanvisningen lukket. 

Betaling

Regeringen har på nuværende tidspunkt besluttet at der under den nuværende situation som udgangspunkt ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger. Der vil altså fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.

Frokostordninger, der enten er en del af pladsen eller der tilbydes som et sundt frokostmåltid af kommunen, indgår også fortsat i forældrebetalingen.

 

Rådhuset

Rådhuset er lukket for personligt fremmøde fra den 14. marts og foreløbig frem til den  8. juni

Telefonerne er åbne mandag-onsdag klokken 10-14, Torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-12

Hvis du ikke har en pc, men har akut brug for adgang til en PC, fx fordi du skal have adgang til digital post, kan du kontakte kommunen pr. telefon og aftale en tid, hvor du kan komme til rådhuset. Det gælder udelukkende hvis det er akut og bydende nødvendigt. 

Du skal være forberedt på, at medarbejderne i Borgerservice desværre ikke kan tilbyde dig assistance ved PC’en grundet risikoen for smittefare

 

 

 

Jobcenter

 Jobcentret har foreløbigt lukket for personligt fremmøde. Du har dog fortsat mulighed for:

  • at modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse.
  • at tilmelde dig som nyledig via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så du fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
  • rette henvendelse til Jobcentret, herunder afgive klage.

Hvis du er mellem 18 og 29 år og ønsker at søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du rette telefonisk henvendelse til Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter på tlf. nr.: 7232 3170, eller søge via borger.dk.

Hvis du er over 30 år og ønsker at søge kontanthjælp, kan du rette henvendelse til Job og Opkvalificering på tlf. nr.: 7232 0000 eller søge via borger.dk.

Du kan også kontakte din jobkonsulent på hans eller hendes direkte telefonnummer og ellers ringe på Hillerød Kommunes direkte nummer: 7232 0000.

Har du spørgsmål til udbetaling af ydelser, herunder hjælp til udfyldelse af ansøgning m.m. kan du ringe på: 7232 3030.

I forbindelse med din ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp har du pligt til at deltage i jobsamtaler du indkaldes til af Jobcentret samt stå til rådighed for beskæftigelsesrettede tilbud.  Du skal endvidere være jobsøgende og tage imod henvist arbejde.

Med genåbning af beskæftigelsesindsatsen vil Jobcentret være opmærksom på og tage særlig hensyn til borgere, der er i risikogrupperne for COVID-19, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og beskæftigelsesrettede tilbud med fysisk fremmøde.

Borgerservice

Borgerservice har lukket for personligt fremmøde.

Telefonerne er åbne mandag-onsdag klokken 10-14, Torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-12

 Hvis du ikke har en pc, men har akut brug for adgang til en PC, fx fordi du skal have adgang til digital post, kan du kontakte kommunen pr. telefon og aftale en tid, hvor du kan komme til rådhuset. Det gælder udelukkende hvis det er akut og bydende nødvendigt. 

Du skal være forberedt på, at medarbejderne i Borgerservice desværre ikke kan tilbyde dig assistance ved PC’en grundet risikoen for smittefare

Plejehjem

 

Det er muligt at komme på udendørs besøg efter aftale med plejehjemmet. Indendørs besøg er ikke mulige.

Vil du gerne i kontakt med plejehjemmet, kan du finde kontaktoplysninger her

Bocenter for unge og voksne med særlige behov

I forbindelse med bestræbelser på at bryde smittekæderne for coronavirus i samfundet, har der været udstedt forbud mod besøg på Bocentret. Der er nu sket en lempelse af de regler, så beboerne nu igen har mulighed for at få besøg af enkelte pårørende. Hvordan besøgene planlægges aftales med Bocentret.

Vi opfordrer også fortsat pårørende til beboere til at holde kontakten på anden vis fx via telefon, Facetime eller Skype. Medarbejderne på afdelingerne kan hjælpe jeres pårørende med dette.

Bocentrets kontaktoplysninger findes her

Bocentrets information om corona-virus findes her

 

Dagcentre

Dagcentre er lukket

Hjemmepleje og sygepleje

Hjemmeplejen og Sygeplejen fortsætter med at varetage de opgaver, som borgerne har brug for hjælp til. Der kan blive brug for at prioritere de mest nødvendige opgaver i tilfælde af ekstra travlhed og problemer med at skaffe personale nok. Det vil betyde, at ex rengøringsopgaver kan blive omlagt.

Sygeplejeklinikken

Sygeplejeklinikken på Sundhedscentret vil fortsat holde åbent, da det er muligt at komme til klinikken uden at skulle længere ind i Sundhedscentret. Klinikken vil som altid opretholde et høj hygiejneniveau.

Visitation og hjælpemidler

Visitation og Hjælpemidler holder telefonisk åbent i rådhusets normale telefontid og varetager som vanligt koordinering af udskrivelse fra hospitalerne. Besøg på hospitalerne og i eget hjem vil blive undgået i videst muligt omfang.  

 Der vil fortsat blive hentet og bragt hjælpemidler ud under skærpede hygiejniske forhold. Det betyder ex, at hjælpemidler vil blive afleveret i døren, når det er muligt, og at medarbejderne kan have beskyttelsesdragter på.

Kvikkassen

Kvikkassen holder lukket

Forebyggende hjemmebesøg og besøg af demenskoordinatorerne

Forebyggende hjemmebesøg og besøg af demenskoordinatorer vil i videst muligt omfang foregå telefonisk. Medarbejderne er til at træffe telefonisk inden for de normale telefontider.

 Rehabiliteringsafdelingen

Rehabiliteringsafdelingen frabeder sig besøg med mindre det er kritisk nødvendigt, da de indlagte borgere er en udsat gruppe i forhold til coronavirus. Afdelingen har åbent.

Genoptræning

Genoptræning foregår under forhold, der tager hensyn til at begrænse smitterisiko. Der tilbydes træning virtuelt, i eget hjem og op små hold ud fra individuel vurdering 

Madservice

Madservice kører som normalt. Hvis en husstand er i karantæne er der ekstraordinære forholdsregler. Kontakt køkkenet, hvis det skulle være tilfældet på  telefon 7232 2600 (spørg Helle Thyge)

Grønnegadecentret

Grønnegadecentret holder lukket

Tandplejen

Tandplejen har åbent i begrænset omfang. 

 Tandplejen kan i nødstilfælde kontaktes på telefon 7232 3521.

 

 

Kommunikationscentret

Kommunikationscentret er fuldt åben den 18. maj.

 

Center for Beskyttet Beskæftigelse

Center for Beskyttet Beskæftigelse starter en gradvis fysisk åbning fra 18. maj.

 

 

 

Center for Udvikling og Støtte

Tjekpunktet er lukket for fysiske henvendelser foreløbig frem til 8. juni.

Gruppevejledning/-forløb åbner for fysiske møder på Trollesbro 18. maj.

Værestedet åbner for indendørs aktiviteter på Trollesbro 18. maj. Dette kræver tilmelding og max 10 pers. samlet af gangen.

Huset på Clausensvej, Familiehuset, Børnehuset Buen

CSU Egedammen og CSU Egedammens fritidsordning

CSU Egedammen åbner for undervisning den 18. maj og Fritidsordningen forventes genåbnet senere.

 

 

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne tilbyder fortsat standard- og behovshjemmebesøg eller konsultationer til alle familier med spædbørn 0-1 år.

Hjemmebesøgene eller konsultationerne gøres så kortvarige som muligt. Som udgangspunkt undersøger sundhedsplejersken barnet, og herefter tilbydes telefonvejledning.

Ved behov for vejledning/rådgivning kan sundhedsplejerskerne træffes på deres telefoner, som de plejer i hverdagene.

 Åbent Hus, Familieiværksætterne og sundhedssamtaler med skolelever er indstillet.

Bibliotekerne

Hillerød Kommunes biblioteker holder lukket, foreløbig til den 18. maj, hvorefter der vil blive åbnet for ind- og udlån

Musikskolen

Musikskolen holder lukket, foreløbig til den 8. juni.  Herunder også Støberihallen.

Foreninger

Informationer, der er meldt ud til foreninger om Covid-19 kan findes her.

Information om hjælpepakker og puljer under Covid-19 kan findes her.

 

Kommunale bygninger med idræts- og kulturelle aktiviteter

Kommunale bygninger såsom idrætshaller, kommunale sportshaller, kommunalt ejet forsamlingshus, museer (kunstmuseet Annaborg, Museum Nordsjælland) og kulturelle og frivillige sociale foreninger som Klaverfabrikken og Frivilligcentret holder lukket.

Svømmehallen

 Svømmehallen holder lukket. Tidshorisont stadig ubekendt

Royal Stage

Royal Stage holder lukket

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning har lukket for personlige henvendelser og telefonisk kontakt.

Forsyningen vil fortsat besvare henvendelser på mail, så du er meget velkommen til at sende en mail til kundeservice@hfors.dk.

Du kan finde svar på mange spørgsmål på vores hjemmeside www.hillerodforsyning.dk hvor du også har mulighed for at se dine tømmedage og melde manglende tømning ind her https://hillerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx .

Ved akutte problemer kan du fortsat kontakte os via vores hovednummer 48 23 10 00 – dette er kun ved akutte tilfælde.

GenbrugsstationGenbrugsstationen genåbner tirsdag den 31. marts 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet grønt lys til at genåbne genbrugsstation igen

Der er dog stadig en række forholdsregler, der skal taget:

Budskabet om at blive hjemme gælder dog stadig, så tænk en ekstra gang om dit besøg er nødvendigt eller om du måske godt kan opbevare dit affald lidt længere tid. Hvis du ikke kan vente, så husk at de første dage efter åbningen vil være ekstra presset grundet to ugers nedlukning, så udskyd dit besøg længst muligt.

HUSK at du kan benytte dig af vores storskraldsordning og haveafhentningsordning! Begge ordninger starter op her i april. Læs mere om storskrald her og haveaffald her.

Det bliver desværre ikke, som det plejer, når du besøger os – vi skal have endnu mere styr på sikkerheden, både for din og de ansattes skyld.

Det betyder blandt andet:

• Har du mistanke om, at du er smittet med corona, så beder vi dig om ikke at komme på genbrugsstationen.

• Kun 10 biler på pladsen ad gangen, forvent kø ved porten af samme årsag.

• Erhverv får førsteprioritet i forhold til private kunder.

• Vi modtager IKKE ting/effekter til genbrugsbutikken af nogen art.

• Begræns kontakt til personalet. Hold afstand!

• Sorter dit affald hjemmefra og gør dit ophold på genbrugsstationen så kort som muligt.

• Sørg for din egen sikkerhed. Kom kun én person i bilen. Husk selv engangshandsker eller håndsprit til brug før og efter besøget.

• Den ubemandede genbrugsstation er IKKE åben, grundet at vi ikke kan styre sikkerheden. 

Vi glæder os til at se dig igen, men vi håber, at du samtidig vil vise hensyn og tålmodighed – det vil gavne både dig og os!

 

By og Miljø

Afdelingen kan kontaktes på telefon, mail eller via borgertip

Send et BorgerTip, hvis du fx ser et skævt skilt, et hul i vejen eller et væltet træ

Kontakt til Trafik, Vej og Park

Kontakt til Miljø og Natur

Kontakt til Byggesagsteamet

Kontakt til Byplan

Siden blev senest opdateret d. 02-06-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her