Bortforpagtning af landbrugsjord

11-06-2020

Det handler om landbrugsjord beliggende på del af matr. 1uu Trollesminde, Hillerød Jorder beliggende Trollesmindealle 27. Jorden bortforpagtes fra den 1. september 2020 - 31. august 2030. Der er tale om ca. 8 ha. landbrugsjord, til græsning, Det støtteberettigede areal udgør ca. 6,8 ha.

Kontrakten vil ikke være til forhandling, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for betingelser og vilkår i forbindelse med sin tilbudsgivning.

Tilbuddet skal sendes i en lukket kuvert mærket ”UDBUD – MÅ IKKE POSTÅBNES”.

Udbudsmaterialet (forpagtningskontakten med bilag) kan hentes her.

Tilbud sendes til:
Hillerød Kommune, Ejendomme
”UDBUD – MÅ IKKE ÅBNES”
Att.: Merete Rønne
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tilbud skal være Hillerød Kommune i hænde senest den tirsdag den 30. juni 2020 kl. 12.00.

De indkomne tilbud, vil ikke blive åbnet i overværelse af de bydende.

Hillerød Kommune er frit stillet med hensyn til at vælge mellem de afgivne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. Dog vægtes økologiske bud højere end sprøjtefri bud. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 90.

For yderligere oplysninger henvises til Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne, tlf. 72 32 03 51, mail: mero@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 20-11-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her