2020

I forbindelse med at Hillerød Kommunes Strategi for fysisk planlægning 2020 er i høring, indkaldes idéer og forslag til den kommende revision af den eksisterende Kommuneplan.
Hillerød Kommune har foretaget ændringer til det planlagte borgermøde den 23. september 2020 om hhv. forslag til strategi for fysisk planlægning og om arbejdet med en ny boligpolitik. Det er sket som følge af situationen omkring COVID-19 og det stigende smittetal i hovedstadsområdet.
Der er fra i dag, tirsdag den 15. september, indført besøgsrestriktioner på bosteder, botilbud og plejehjem.
Eleverne på Grønnevang Skole, afdeling Østervang sendes hjem nu, da endnu en elev og en medarbejder er testet posit
Tre elever i 8. klasse på Grønnevang Skole er testet positive for COVID-19. Hele 8. årgang og deres lærere er nu sendt hjem.
Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten har indgået aftale om de næste års budget i Hillerød Kommune.
En medarbejder på Grønnevang Skole, afd. Østervang er testet positiv for COVID-19.
En medarbejder i Skovhuset er blevet testet positiv for COVID-19
En medarbejder i daginstitutionen Munkeengen er smittet med Covid-19. 14 Børn og 2 voksne, der har været i nær kontakt med medarbejderen, er blevet sendt hjem.
En elev på Grønnevang Skole, afd. Jespervej i Hillerød er testet positiv for Covid-19. Elevens klasse og lærere er sendt hjem.
Med 12 nye Covid-19 smittede den seneste uge er Hillerød Kommune nu i rød zone. Kommunen er i gang med at se på forebyggende tiltag, der kan medvirke til at bremse udviklingen.
En klasse er sendt hjem fra Frederiksborg Byskole, efter at en elev er blevet teste positiv for Corona.
OBS der er foretaget ændringer i borgermødet, som følge af situationen omkring COVID-19 og stigende smittetal. Borgermødet bliver gennemført digitalt og omhandler det konkrete forslag til Strategi for fysisk planlægning, som netop nu er i høring.
Ved næste byrådsmøde på onsdag den 26. august vil politikerne sidde i byrådssalen. Der bliver også åbnet for tilhørere, som dog har et maksimumantal på 10.
Børn og personale i daginstitutionen Æblehaven i Alsønderup er sendt hjem, efter at et barn er blevet konstateret smittet med Coronavirus.
Frederiksværksgade bliver spærret mellem Tulstrupvej og Teglværksvej fra mandag den 17. august og seks uger frem. Stitunnellen under vejen skal renoveres.
Hillerød Kommune har den 13. august 2020 holdt borgermøde om mulighed for boliger og dagligvarebutik i Ullerød. På baggrund af mødet vil økonomiudvalget tage stilling til, om der skal igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg for området.
Hillerød Kommune har netop tilmeldt sig initiativet Giftfri Have. Det er Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi, der står bag Giftfri Have. Formålet er at undgå brugen af gift i private haver og på offentlige arealer.
Der er for mange biler på Torvet samt i Slotsgade og Helsingørsgade. Derfor har Hillerød ByForum og Hillerød Kommune opdateret gågaderegulativet.
Langt flere familier end normalt holder ferien hjemme i år på grund af corona-situationen. Heldigvis er der masser at lave i Hillerød Kommune hele sommeren, da idrætsforeninger og institutioner tilbyder en stribe gratis og sjove aktiviteter for børn og unge fra 6 til 23 år.
Besøgsforbuddet på plejehjem og midlertidige pladser ophæves fra torsdag den 2. juli
Vi skal sammen begrænse udledningen af drivhusgasser væsentligt i de kommende år. Derfor har Hillerød Byråd den 24. juni 2020 vedtaget en ny klimastrategi.
Hillerød Kommune gennemfører en kampagne og en samlet indsats for en ren natur og by. En af indsatserne er at sætte fokus på de mange cigaretskod, som alt for ofte ender rundt om i byen eller i naturen. Derfor uddeles lommeaskebægre i Hillerød som en nem løsning, når et askebæger eller skraldespand ikke lige er i nærheden.
Nu kan du komme med dine bud på, hvad der er de vigtigste overordnede mål for Hillerød Forsyning.
Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at opholde dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, skal Hillerød Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

Smitte på skoler

23-06-2020
En elev på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og en elev på Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm er testet positive for Covid-19. Deres klasser og lærere er sendt hjem.
Hillerød Kommune har modtaget hele 2 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til at lave ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i sommerferien og frem til 30. august 2020.
Hillerød Kommune, Miljø og Byg giver hermed dispenation til hold af geder i byzone. Dispensationen har hjemmel i Miljøaktivitetsbekendtgørelsens §8, stk. 3. Samtidig gives der også dispensation fra Hillerød Kommunes Forskrift for dyrehold i byzone med hjemmel i forskriftens §2, stk. 3.
En del af Gribskov skal udlægges til Naturnationalpark. Det glæder borgmester Kirsten Jensen.
Hillerød Kommune har ansat Anja Hededal som ny afdelingschef for Familier og Sundhed. Anja Hededal kommer fra en stilling som leder af familieområdet i Helsingør
Ved næste byrådsmøde på onsdag den 24. juni vil politikerne igen sidde i byrådssalen. Der bliver også åbnet for tilhørere, som dog har et maksimumantal på 10.
Hillerød Kommune fik en ny handicappolitik i november 2019. For at sikre, at målsætningerne i handicappolitikken bliver omsat til handlinger, er der udarbejdet en handleplan og nu vil vi gerne høre, hvad du synes om handleplanen.
Det handler om landbrugsjord beliggende på del af matr. 1uu Trollesminde, Hillerød Jorder beliggende Trollesmindealle 27. Jorden bortforpagtes fra den 1. september 2020 - 31. august 2030. Der er tale om ca. 8 ha. landbrugsjord, til græsning, Det støtteberettigede areal udgør ca. 6,8 ha.
Husk at bestille tid, hvis du har et fysisk ærinde i Borgerservice eller et møde på rådhuset.
Landbrugsjord beliggende på del af matr. 1uu Trollesminde, Hillerød Jorder beliggende Trollesmindealle 27, bortforpagtes fra den 1. september 2020 - 31. august 2030. Der er tale om ca. 8 ha. landbrugsjord, til græsning, Det støtteberettigede areal udgør ca. 6,8 ha.
Byrådet har besluttet, at anden rate af årets dækningsafgift udskydes til begyndelsen af 2021.
En ny løsning gør det nemmere for dig at komme med borgerforslag til Hillerøds byråd, dele dit forslag og få opbakning fra andre. Samtidig skal du nu kun have 450 stemmer, mod 750 stemmer tidligere.
Borgermøder har som så meget andet været lukket ned i disse Coronatider. Nu inviterer Hillerød Kommune til et par digitale møder. Det eneste, det kræver, er en computer og en internetforbindelse.
To beboere og en ansat på Ålholmhjemmet er blevet testet positive for Covid-19.
Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 455 for udvalgsvarebutikker på Slangerupgade 56 A-B
En patient på rehabiliteringsafdelingen på Sundhedscentret er testet positiv for Covid-19.
Da sygedagpengeteamet har et stigende antal sager og forespørgsler vedrørende sygedagpenge på grund af Covid-19 træffes de IKKE om onsdagen.
På grund af den aktuelle situation omkring Coronavirus, er spørgetiden før byrådsmøderne også anderledes.
Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af lokalplan 458 for område til station og pendlerparkering
Nu begynder den gradvise åbning af Danmark. Herunder kan du læse lidt om, hvad de forskellige faser af åbningen betyder for din forening eller idrætsklub.
Hillerød Kommune er som alle andre ved at vende tilbage til en mere normal hverdag. Der er dog stadig ændringer og forholdsregler, der skal tages, på en række områder.
Efter en god proces med masser af forslag og ideer fra borgerne, høring og tilretning er Hillerød Kommunes arkitekturpolitik blevet vedtaget.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen gennemfører den årlige afprøvning af varslingssystemet ONSDAG DEN 6. MAJ 2020 KL. 12:00 TIL KL. 12:15
Onsdag aften vedtog byrådet strategien for mere bynatur. Samtidig blev der åbnet for, at der kan søges midler i ”Forskønnelsespuljen – blomstrende byer”.
Lørdag den 25. april blev den første beboer på et plejehjem i Hillerød Kommune konstateret smittet med Covid-19. Herunder kan du læse, hvordan vi arbejder med håndtering og tests på plejehjemmene.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her