Medlemmer valgt til Vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

05-12-2019

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet 2019/2020 i Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord

Organisationer og foreninger med interesse i vandløb har i november måned 2019 kunne anmode de 20 oplandskommuner i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om plads i vandrådet. De 20 kommuner er: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.2 Roskilde Fjord. Det betyder, at Egedal Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet.

Retningslinjer for vandråd
Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere. Fordelingen af pladser er sket efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019; Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

Se bekendtgørelse om vandråd her

 
Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

Birdlife/Dof, Pelle Andesen-Harild
Danmarks Naturfredningsforening, Jens Prom
Danmarks sportsfiskerforbund, Rune Hylby
Dansk Vand- og Spildevandsforening, Claus Vangsgård
Danske skovforening, Søren Boas
Egedal Fiskeklub, Jon Christian Svendsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, Kim Lund Jørgensen
Friluftrådet, Peter Engholm
Gribskov Vandløbslaug, Michael Ingels Andreasen
Holbæk Ålav, Ole Olsen
Landbrug & Fødevarer, Per Thomasen
Roskilde Vandløbslaug, Niels Bundgaard
Tuse å ørredssammenslutning (TØS), Lars Juel Hansen
Vandløbslaug for Værebro Å, Søren Traberg Vestergaard
Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å, Erik Gert Christoffersen Jensen
Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening, Kaj Larsen

Henvendelser vedrørende vandrådets arbejde kan ske til Egedal Kommune på mail vandraad@egekom.dk.

Siden blev senest opdateret d. 05-12-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her