Medlemmer valgt til Vandråd for hovedvandopland 2.3 Øresund

04-12-2019

Det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet 2019/2020 i Vandrådet for Øresund

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund. Det betyder, at Gribskov Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet.

Den 26. november 2019 afholdt oplandskommunerne møde omkring nedsættelse af vandrådet i oplandet efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund. Oplandskommunerne havde tilsammen modtaget anmodninger fra 21 interesserede. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019, bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport, blev derfor benyttet.

Se bekendtgørelsen om vandråd her

 

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

Fredensborg Vandløbslav
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
Esrum Ålaug
Danske Vandløb
Danmarks Sportsfiskerforbund
Nordsjællands Landboforening
Gribskov Vandløbslaug
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Landbrug & Fødevarer
Dansk Ornitologisk Forening
Foreningen Naturparkens Venner

Alle organisationer og foreninger, som har anmodet om plads i vandrådet, vil få direkte besked om enten afslag eller tildeling af en plads i vandrådet sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m. ligesom Miljø- og Fødevareministeriet vil blive informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan Bjørn Aaris-Sørensen, Gribskov Kommune kontaktes på 72496813 eller basoe@gribskov.dk.

Siden blev senest opdateret d. 05-12-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her