Sekretariatskommuner for vandråd er fundet

14-11-2019

På baggrund af anmodning fra flere organisationer oprettes der vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Vandrådene har til opgave at rådgive alle kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandene ved udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger for den fysiske vandløbsindsats til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrage til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Hvem kan være medlem af vandrådet?
Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning.

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end ét medlem.

Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord
De 20 kommuner i hovedoplandet 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord er blevet enige om, at Egedal Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af et kommende vandråd.

Organisationer og foreninger kan indstille medlemmer og suppleanter til vandrådet via Egedal Kommunes hjemmeside eller på mail vandraad@egekom.dk.

Fristen for at indstille medlemmer og suppleanter er torsdag den 21. november 2019.

Vandrådet for Øresund
Sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.3 Øresund varetages af Gribskov Kommune.

Organisationer og foreninger kan indstille medlemmer og suppleanter til vandrådet ved at skrive til email: basoe@gribskov.dk.

Fristen for at indstille medlemmer og suppleanter er fredag d. 15. november 2019.

Du kan læse mere om vandråd for Øresund på Gribskov Kommunes hjemmeside

Siden blev senest opdateret d. 14-11-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her