Indsats for forbedring af vandkvaliteten i Teglgårdssøen

10-05-2019

Ifølge statens vandområdeplaner er Hillerød Kommune forpligtet til at sørge for, at vandkvaliteten i søer og vandløb lever op til loven. Derfor går Hillerød Kommune nu i gang med at restaurere Teglgårdssøen ved hjælp af opfiskning af skaller og brasen.

Mandag den 13. maj 2019 starter fiskeriet efter især brasen i Teglgårdssøen, og der vil i den forbindelse blive sat garn flere steder. Senere på året vil der blive fisket efter skaller.

Når der er færre brasen og skaller, betyder det, at der er bedre vilkår for dafnier og andre krebsdyr, som lever af søens alger. Når der er færre alger, bliver søen mere klar. Som en ekstra gevinst vil rovfisk som aborrer og gedder få bedre levebetingelser, da de jager ved hjælp af synet, og dermed bedre kan se deres bytte. Rovfiskene er vigtige for søens økosystem, da de hjælper med at holde bestanden af brasen og skaller nede.

Fangne rovfisk, sammen med karper over 5 kg, vil blive genudsat.

Selve fiskeriet vil foregå over to år (2019-2020) og målet er, at opfiske mindst 80 % af bestanden af brasen og skalle for at genetablere søens ligevægt.

For at sikre bedre lysforhold for den øvrige undervandsvegetation, vil der samtidig blive skåret åkander, da de skygger.

Teglgård Sø er en 5,2 ha stor sø beliggende bynært ved Hillerød Station. Det er Fiskeøkologisk Laboratorium fra Helsingør, der står for fiskeriet og skæring af åkander.

Læs mere om de statslige vandområdeplaner på Miljøstyrelsens hjemmeside

Siden blev senest opdateret d. 10-05-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her