Ideer til mere mangfoldighed i den bynære natur ved Kjeldsvangkilen

15-05-2019

Du kan stadig nå at komme med gode ideer til området Kjeldsvangkilen

Den 12. maj  afholdte Hillerød Kommune en offentlig tur i området ved Kjeldsvangkilen bl.a. med det formål at få gode ideer til, hvordan området kan udvikles, så det bliver mere attraktivt at besøge. 

Selvom du ikke deltog på turen, vil vi meget gerne have dine gode ideer. Hent og udfyld skemaet nedenfor

Skema til ideer til udvikling af Kjeldsvangkilen - hent det her

Skemaet skal sendes til natur@hillerod.dk inden den 1. juni 2019. 

Kjeldsvangkilen – fremtidig anvendelse
Hillerød Kommune arbejder med en helhedsplan for området. Formålet med projektet er, at sikre kulturspor og udsigten til Frederiksborg Slot samt at pleje af fortidsmindet Rokkestenen, vangdigerne og naturen i området. Planen skal samtidig underbygge byrådets vision om, at Hillerød skal være en grøn kommune, og medvirke til at skabe mere mangfoldighed i bynær natur.

En anden del handler om at skabe forberedt rekreativ anvendelse af det store grønne område ved at etablere stiforbindelse mellem kilen og Favrholm, og skabe plads til at børn i alle aldre kan udfolde sig. I den forbindelse inviteres borgere og naboer til at komme med deres mening og idéer, der kan være med til at gøre den endelige plan bedre. Den endelige plan vil blive forelagt de politiske beslutningstagere. Forslag der besluttes vil føres ud i livet over en årrække. Afhængig af at der afsættes penge eller findes økonomisk støtte til at gennemføre forslag.

Fakta 
Størrelse: 70 ha
Ejer: Hillerød Kommune
Planmæssige forhold: Natur- og landskabskile, skal fastholdes ubebygget, åbent og uforstyrret
Kulturværdier: Fredet langdysse fra bondestenalderen, beskyttet vangdiger af sten
Naturværdier: beskyttet engareal og vandhuller
Anlæg: stitunnel og trampesti til langdysse 
Drift: pt. bortforpagtet til landbrugsdrift, henholdsvis dyrkning og græsning

Siden blev senest opdateret d. 15-05-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her