Socialstyrelsen bevilger 2,7 mio. kroner til børnehandicapområdet i Hillerød Kommune

19-08-2019

Familier til børn med handicap kan se frem til et endnu bedre og koordineret samarbejde med deres rådgivere fra Hillerød Kommune. Afdelingen Familier og Sundhed har nemlig søgt og fået bevilget i alt 2,7 millioner kroner fra Socialstyrelsen til projektet ”Sammen om Familien”.

Projektet skal vare i 2,5 år og sættes i gang i efteråret 2019 med ansættelse af to nye socialrådgivere til september. Ud over de nye ansættelser skal midlerne bruges til kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter for medarbejdere, der arbejder inden for børnehandicapområdet.

 Peter Frederiksen, der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, glæder sig over bevillingen:

 ”Vi har i flere år været - og er fortsat - meget optagede af at udvikle kvaliteten på børnehandicapområdet. Vi har i foråret haft en dialog med forældre, som vi har taget meget alvorligt og som vi derfor har indarbejdet i vores projektbeskrivelse. Jeg er overbevist om, at det vil kunne mærkes hos familierne, at kommunen nu sætter ind med ekstra ressourcer og drivkraft på dette område”

 Del af en større omstilling

Hillerød Kommune er i gang med en omfattende omstilling af arbejdet på det specialiserede børneområde i afdelingen ’Familier og Sundhed’. Omstillingen handler om at udvikle den tidlige indsats og det forebyggende samarbejde med både dagtilbud, skoler og familier

 Omstillingen har blandt andet resulteret i en række nye initiativer: Kurser om sprog og samspil for pædagoger og forældre, samtaleforløb for elever med højt skolefravær, angstbehandling til børn og unge, tværfaglig rådgivning og psykologfaglig supervision til pædagoger og lærere samt en mere proaktiv sagsbehandling. Senest er alle socialrådgivere på børne- og ungeområdet blevet uddannet i den løsningsfokuserede tilgang (LØFT), som understøtter et proaktivt samarbejde med familier og deres netværk om at skabe positive forandringer i hverdagen.

 Pengene fra Socialstyrelsen er dog særligt målrettet børnehandicapområdet, og det er afdelingschef i Familier og Sundhed, Helle Mitzie Stennicke glad for:

 "Jeg er meget glad for, at vi nu kan sætte en ekstra indsats ind på børnehandicapområdet. Vores rådgivere på børnehandicapområdet får nu endnu bedre mulighed for at gøre det, de brænder for: At give forældre en proaktiv og koordineret sagsbehandling og at arbejde for gode løsninger i samarbejde med børn og familier”

 Skal skabe øget trivsel i hverdagen for familier

Formålet med projektet er først og fremmest at skabe øget trivsel i hverdagen hos børn, unge og forældre, som er i kontakt med kommunens børnehandicaprådgivning. Den forstærkede indsats skal sikre

  • At børn, unge og forældre trives og oplever at kunne mestre hverdagen
  • At forældre oplever tillid til samarbejdet med kommunen
  • At forældre til børn og unge med handicap oplever mødet med kommunen mere enkelt og koordineret
  • At forældre til børn med handicap møder en sagsbehandler, som har fokus på at skabe sammenhængende og fleksible løsninger for barnet/den unge og familien

 

Projektet vil blive fulgt og evalueret i samarbejde med Socialstyrelsen.

 

Siden blev senest opdateret d. 19-08-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her