Masser forslag til fremtidens arkitektur

05-03-2019

Der kom over 1000 besvarelser, da Hillerød Kommune indbød til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om fremtidens arkitektur.

De mange svar på den spørgeskemaundersøgelse, Hillerød Kommune for nyligt indbød til omkring arkitekturpolitikken, er nu blevet analyseret og samlet i en rapport.

Spørgeskemaundersøgelsen er delt op i 5 dilemmaer og 2 uddybende spørgsmål. De 5 dilemmaer som blev præsenteret i undersøgelsen var:

Dilemma 1: Boliger til alle

I de kommende år skal der bygges nye boliger i Hillerød Kommune. Befolkningstallet stiger, og vi skal derfor sikre et bredt boligtilbud, så der er plads til alle indkomstgrupper i kommunen. I arbejdet med nye boliger kan man bygge i højden, bygge tættere i byen eller udvide byen.
 
Hvis man bygger i højden, kan man sikre mange nye boliger og nemmere regulere trafikken i byen. Samtidigt, er høje bygninger mere klimavenlige og energibesparende. Omvendt kan høje bygninger ofte tage meget opmærksomhed i bybilledet.
 
Hvis man bygger tættere, kan der skabes flere centrale boliger, hvilket skaber mere liv i byen - også efter butikkernes åbningstid. Samtidigt, får flere mulighed for at bruge cykel eller offentlig transport, hvilket mindsker udslip af CO2. Omvendt kan tættere byggeri føre til et øget pres på trafik og parkering i bymidten.
 
Hvis man udvider byen, kan man skabe nye bydele med egne identiteter. Omvendt kan et stort fokus på nye bydele bevirke, at udviklingen af den oprindelige by prioriteres i mindre grad.
 
Forestil dig, at du har ansvaret for at sikre boliger til alle i Hillerød Kommune. Hvordan vil du forholde dig til følgende udsagn:
 1. Byg højere! Få plads til flere boliger ved at bygge højere i byen
 2. Byg tættere! Få plads til flere boliger ved at udfylde hullerne med nybyggeri, men i samme højde som det eksisterende 
 3. Nye bydele med plads til mange nye boliger 
 
Resultaterne til dilemma 1 viser en præference til at udvide byen fremfor at bygge højere og tættere.

Dilemma 2: Mødesteder

For at sikre sammenhængskraften i Hillerød og de øvrige bysamfund er det vigtigt at have offentlige steder i byen, hvor folk kan mødes.
 
Forestil dig, at du har ansvaret for at vælge et offentligt mødested i din by, som kan styrke sammenholdet. Hvad ville du fokusere på, hvis du skulle lave et mødested i byen. Valgmulighederne var:
 1. Idræts- og foreningshuse,
 2. Kulturhuse og biblioteker
 3. Offentlige byrum fx. Parker og pladser.
 
Resultaterne til dilemma 2 viser at alle mødesteder prioriteres højt i besvarelserne, men at offentlige byrum er de mødesteder som hyppigst prioriteres som nummer 1.

Dilemma 3: Fremkommelighed

Trafik bliver en stadig større udfordring i Hillerød by. På den ene side ønsker vi gode og bynære parkeringspladser når vi skal handle, og på den anden side ønsker vi en bilfri bymidte udformet til gående og cyklister. Forestil dig, at du skal sørge for, at det bliver nemmere og hurtigere at komme rundt i Hillerød by. Hvad vil du prioritere? Valgmulighederne var:
 1. Cykler 
 2. Fodgængere
 3. Biler
 4. Kollektiv trafik
 
Resultaterne til dilemma 3 viser at 45% ønsker at give cykler 1. prioritet. 26% ønsker at give den kollektive trafik 1. prioritet. 33% vil give fodgængere 1. prioritet. 25% vil give biler 1. prioritet.

Dilemma 4: Nybyggeri i byen

Nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet kræver ambition og beslutsomhed fra kommune og bygherrer. Materialer, skala og udformning af byrum er alle vigtige dele af en bygnings samlede udtryk. Hvad mener du er vigtigst, når man bygger nyt i byen? De 3 svarmuligheder var:
 1. Skala
 2. Materialevalg
 3. Byrum.
 
Resultaterne af dilemma 4 viser at fokus på arkitektonisk skala (størrelsesforhold) prioriteres som nummer 1 i 58% af besvarelserne. Fokus på materialevalg prioriteres som nummer 1 i 41% af besvarelserne. Fokus på byrum prioriteres som nummer 1 i 44% af besvarelserne.

Dilemma 5: Bevaringsværdige bygninger

Vores bygninger fortæller en historie om vores fælles kulturarv. Hvordan vil du prioritere i arbejdet med nye og gamle bygninger?
 
Hvis man bevarer alle gamle bygninger, bevarer man også vores fælles bymæssige historie. Omvendt kan bevaring og restaurering af gamle bygninger være dyrt og stå i vejen for udvikling af ny arkitektur. Bevarer vi kun dele af vores historiske arkitektur, kan vi også få plads til ny arkitektur, som kigger fremad. Omvendt kan man risikere at miste historiske bygninger. Hvis ingen gamle bygninger bevares, mister vi vores fælles kulturarv. Omvendt får vi plads til nye og mere effektive bygninger.
 
Resultaterne til dilemma 5 viser overvejende interesse for at, gamle bygninger som udgangspunkt bevares. Tilsvarende er folk overvejende uenige i, at gamle bygninger ikke skal stå i vejen for en moderne by.
 
Du kan læse dataopsamlingen og hele rapporten her på siden.
Siden blev senest opdateret d. 05-03-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her