2019

To nye vejkryds på Overdrevsvejen er nu færdiganlagt og åben for trafikanter. Krydsene indvies fredag den 30. august kl. 16 ved det østlige kryds modsat Hillerød Kraftvarmeværk. Alle er velkomne.
Familier til børn med handicap kan se frem til et endnu bedre og koordineret samarbejde med deres rådgivere fra Hillerød Kommune. Afdelingen Familier og Sundhed har nemlig søgt og fået bevilget i alt 2,7 millioner kroner fra Socialstyrelsen til projektet ”Sammen om Familien”.
Hillerød Kommune samarbejder med Den Regionale Datahub om et projekt, der skal hjælpe trafikanterne uden om den værste trafik på Carlsbergvej.
Center for Udvikling og Støtte (CUS) søger frivillige peer-medarbejdere, der kan hjælpe borgere der har psykiske udfordringer, et misbrug eller er hjemløse til at få bedre liv, og som kan bidrage med et brugerperspektiv til det øvrige personale på CUS.
God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker hele vejen til sommerhuset eller at busserne og togene kører ofte nok. Derfor indfører Hillerød Kommune flextur fra 1. august 2019.
Deltag i workshoppen torsdag d. 29. august om bynatur og kom med input til udbuddet af den grønne drift i Hillerød Kommune.
Kom til naturplejedag på Skansebakken søndag den 25. august kl. 11-13. Hillerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød og Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland inviterer alle interesserede til en sjov og aktiv naturplejedag på det bynære naturområde ved Skansebakken, Østervang og Egedam.
Har du lyst til at få en halv times taletid med en politiker? Så har du chancen på årets Slotssø Byfest, hvor du kan få en snak med en byrådspolitiker på en bænk i solen, på en slentretur langs slotssøen eller over en fadøl.
Det blev Edel Astrup Kæreby, som vandt Ipad'en som blev stillet på højkant i brugerundersøgelsen om hillerødanernes sports- og motionsvaner.
For 8. år i træk skal det frivillige sociale arbejde hyldes med en pris. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have den
Netværket Broen er en åben trivselsgruppe, der tilbyder et nyt fællesskab for voksne over 18 år, som er i et recovery-forløb eller har afsluttet et behandlings- eller sygdomsforløb. . Den første netværksværksaften holdes onsdag 12. juni kl. 19-21 i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C - og derefter hver onsdag samme tid og sted. Alle interesserede er velkomne.
Med et socialt frikort er det muligt at tjene op til 20.000 kroner uden at blive trukket i forsørgelsesydelse, førtidspension eller boligsikring.
I samarbejde med HedeDanmark inviterer Hillerød Kommune alle borgere til bjørnekloarrangement søndag den 16. juni 2019. Formålet med arrangementet er at fortælle om, hvad Hillerød Kommune gør for at udrydde planten, hvilke bekæmpelsesmetoder der findes - og så får du mulighed for selv at give en hånd med til bekæmpelsen, da vi under kyndig vejledning fra HedeDanmark vil bekæmpe bjørneklo på arealet bag ved Hillerød Tennisklub.
Fredag den 31. maj holder Borgerservice lukket for almindelig borgerbetjening.
Onsdag den 5. juni 2019 holdes der folketingsvalg i Danmark. Ønsker du at brevstemme, kan du gøre det til den 1. juni
En ændring i planloven betyder, at der skal udpeges erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. I den forbindelse skal Hillerød Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og inviterer til dialogmøde forud for dette planarbejde.
Der skal etableres et nyt lyskryds på Carlsbergvej. I den forbindelse vil der blive opsat midlertidige lyssignaler på vejen, fordi der kun kan køres i et spor ad gangen.
Det bliver Michala Thousig, der bliver Hillerød Kommunes nye borgerrådgiver med virkning fra 1. august 2019
Et nyt samarbejde mellem Hillerød Kommune og Metodecentret skal sørge for, at unge ikke ekskluderes fra samfundet og ender uden uddannelse og beskæftigelse som voksne.
Hvordan skal Hillerød Kommunes kommende arkitekturpolitik se ud? Hvilke temaer er vigtige at få med, og hvordan bruger kommunen borgernes input i det videre arbejde? Det kan du komme til informationsmøde og høre meget mere om.
Hillerød arbejder sammen med flere andre kommuner i hovedstadsområdet i samarbejdet "Stop Forskelsbehandlingen Nu".
Du kan stadig nå at komme med gode ideer til området Kjeldsvangkilen
Kom og vær med, når nationalparken og kommunerne fra den 21. maj til den 4. juni fejrer nationalparkens 1-års fødselsdag med syv gratis arrangementer
Ifølge statens vandområdeplaner er Hillerød Kommune forpligtet til at sørge for, at vandkvaliteten i søer og vandløb lever op til loven. Derfor går Hillerød Kommune nu i gang med at restaurere Teglgårdssøen ved hjælp af opfiskning af skaller og brasen.
Elever fra Sophienborgskolen maler i disse dage blå fisk på asfalten ved regnvandskloakkerne i Sophienborgkvarteret. Eleverne deler samtidigt informationsmateriale om ”Blå Fisk”-kampagnen ud til beboerne i området. Selv malingen er miljøvenlig.
I uge 19 sætter vi fokus på demens med en lang række aktiviteter i Hillerød. Det gør vi sammen med musikskole, foreninger, frivilligcenter og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark.
Hillerød Kommune ønsker at skabe mere mangfoldighed i den bynære natur. Nu kan du bidrage med ideer til udviklingen af det kulturhistoriske område Kjeldsvangkilen, som også rummer fortidsmindet Rokkestenen.
Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af lokalplan 452 for udvidelse af Hillerød Stadion
Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for arealet ved Slangerupgade 48 B-D
Hillerød Kommune er på jagt efter de skjulte steder, som findes rundt omkring i kommunen. Alle, der deltager i konkurrencen, er med lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til Hillerød Shopping.
Søndag den 26. maj 2019 holdes der Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Ønsker du at brevstemme, kan du gøre det fra d. 14. april til den 23. maj.
Vi skal have en ny klimastrategi for Hillerød Kommune. Derfor inviteres interesserede borgere til borgermøde torsdag d. 16. maj 2019 i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
Mandag, tirsdag og onsdag op til påske er åbningstiderne, som de plejer. Vi holder lukket skærtorsdag, langfredag, påskelørdag, 1. påskedag og 2. påskedag.

Vandløbssyn 2019

10-04-2019
Hillerød Kommune gennemfører vandløbssyn fra den 2. maj til og med den 23. maj 2019.
Så er det tid til 4. borgermøde om trafiksanering i Nødebo. Mødet finder sted torsdag den 11. april klokken 19-30-21 på Nødebo Kro.
Hillerød Kommune inviterer erhvervsdrivende til dialogmøde om kommunens udbud.
Hillerød Kommune har besluttet at lave en gennemgang af kommunens 35 signalanlæg for at optimere trafikafvikling og fremkommelighed og forbedre trafiksikkerheden.
Området bag Hillerød Station skal udvikles med nye boliger og erhverv. Boligbyggeriet er godt i gang, og den offentlige parkeringsplads mellem Hillerød Station og Carlsbergvej nedlægges derfor fra den første uge i april.
Hillerød, Fredensborg og Stevns kommuner er sammen med 2797 andre europæiske byer blevet tildelt 15.000 euro til offentligt Wifi.
Som EU-borger uden dansk statsborgerskab skal du for at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark først optages på valglisten.
Den 13. marts kan du komme til workshop om den bedste hjemmepleje og sygepleje og de mest tilfredse medarbejdere.
Der kom over 1000 besvarelser, da Hillerød Kommune indbød til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om fremtidens arkitektur.
Lisbeth Rindom bliver ny direktør i Hillerød Kommune. Hun kommer fra en stilling som direktør i Halsnæs Kommune.
Hvis du har indkøbsordning og får varer igennem Intervare eller Egebjerg, vil du fremover få en opkrævning hvert kvartal og ikke som tidligere hver måned.
Frem til den 28. april 2019 kan du komme med ideer til den plan, som der skal laves for nationalparken.
Idræt må gerne være sundt, bare det er sjovt. Et udkast til Hillerøds kommende idrætspolitik er blevet til i et tæt samarbejde mellem Idræts- og Sundhedsudvalget og et bredt udvalg af borgere og foreninger.
Hillerød Kommune vil ved hjælp af Smart City-initiativer arbejde for at skabe effektive og attraktive byer og lokalsamfund til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv.
Vi bliver flere og flere her i Hillerød, og der skal være boliger til alle. Skal vi bygge højt, tæt eller udvide byen? Hvordan skaber vi gode byrum, vi har lyst til at være i?
Østre Landsret har afgjort, at kommunerne ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge eller refusion til arbejdsgivere med tilbagevirkende kraft.
Vi fejrer de idrætsudøvere, der i 2018 har vundet mesterskaber. Alle er velkomne til festlighederne.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS