Det er også et problem for børnene, hvis de voksne drikker for meget

15-01-2018

Hillerød Kommune støtter igen i år op om den landsdækkende alkoholkampagne RESPEKT, som denne gang har fokus på de 122.000 børn i Danmark, der vokser op i en familie, hvor der drikkes for meget alkohol.

”Sunde alkoholvaner hos borgerne har høj prioritet hos mig. Og det har høj prioritet, at vi som kommune støtter op om de mennesker, som gør noget ved det, hvis det har et for højt forbrug. Derfor støtter vi endnu engang op om RESPEKT-kampagnen, som i år sætter fokus på, hvad alkoholoverforbruget gør ved omgivelserne, ved børnene. Det er meget utrygt at vokse op sammen med en mor eller far der drikker for meget. Og det er måske ikke altid, at mor og far ved, hvilke konsekvenser det har for børnene. Måske kan det motivere til, at flere vil søge hjælp til sundere alkoholvaner” siger Hanne Kirkegaard, formand for det nye Idræts- og Sundhedsudvalg i Hillerød Kommune.

 

Respektkampagnens formål at få flere borgere med alkoholproblemer til at opsøge behandling. Derudover skal kampagnen slå fast, at det giver respekt at gøre noget ved sit alkoholproblem. Respekt er en landsdækkende oplysningskampagne, der oplyser om alkoholbehandlingsgarantien og kommunernes behandlingstilbud. Det er Alkohol & Samfund og TrygFonden, som står bag den landsdækkende kampagne. Hillerød Kommune deltager for at gøre opmærksom på den hjælp, der er at hente, men også for at vise, at vi som pårørende, venner, kollegaer, naboer osv. har et ansvar for at bakke op og vise vores respekt, når nogle af dem, der er tæt på os tager skridtet og søger hjælp.

I forbindelse med kampagnen har Hillerød Kommune valgt bl.a. at sætte fokus på formidling af TUBAs arbejde og afholde et arrangement for borgere og medarbejdere om det at vokse op i en familie med alkoholproblemer. Arrangementet afholdes i Grønnegadecentret den 20. februar kl 10-12. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig arrangementet, og det er åbent for alle. Se mere på Hillerød Kommunes hjemmeside.

 

”RESPEKT-kampagnen taler sammen med det fokus som Hillerød Kommune har på alkoholområdet. Overforbrug af alkohol påvirker hele fami­liens trivsel, børnenes læring og trivsel i dagtilbud og i skoler, deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og senere få en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Hos den, der har et overforbrug påvirker det sundhed og helbred: Det kan give store komplikationer senere i livet og mange dør tidligt som følge af overforbruget. Derfor satte Sundheds- og Socialudvalget 2017 fokus på tidlig opsporing og forebyggelse af alkoholmisbrug med det formål at arbejde hen imod, at borgerne i Hillerød Kommu­ne får sunde alkoholvaner”, fortæller Christina Thorholm, formand for Udvalg for Omsorg og Livskraft

 

I løbet af efteråret 2017 har der været fokus på Hillerød Kommunes dagtilbud. På fyraftensmøder og workshops har medarbejdere sat fokus på tidlig opsporing af alkoholoverforbrug og forebyggelse af mistrivsel og misbrug i børnefamilier. De har fået viden om alkohol og en forståelse for alkohols skadelige konsekvenser for en familie. Formålet har været at opspore og forebygge alkoholoverforbrug hos forældre i daginstitutionerne, og have opmærksomhed på de børn, der vokser op i familier med et for højt forbrug af alkohol.

 

Og arbejdet fortsætter i 2018, fortæller formanden for udvalget for Børn, Familie og Unge, Peter Frederiksen.

 

” I 2018 vil dagtilbud arbejde videre med den viden og de værktøjer, de har fået, med det formål at skabe trivsel blandt børn, som vokser op i familier med et overforbrug af alkohol. Vi ved, at jo før, der bliver taget hånd om det, des bedre kan vi også hjælpe børnene, ” siger Peter Frederiksen.

 

 

Mere information om alkoholbehandling og –rådgivning på Hillerød Kommunes hjemmeside: https://www.hillerod.dk/borger/sundhed-omsorg-og-handicap/sundhedstilbud/alkoholmisbrug

Mere information om kampagnen:

http://hope.dk/

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 15-01-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her