Igangsætning af ny lokalplan for Søndre Jernbanevej 25, Hildis Have

29-05-2018

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2018 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for Søndre Jernbanevej 25 samt Vibekevej 7, 7A, 9 og 11. Der holdes et indledende dialogmøde tirsdag den 19. juni 2018, hvor alle interesserede er velkomne.

Baggrunden for lokalplanen er, at bygherre ønsker at nedrive bygningerne på Vibekevej 7, 7A, 9 og 11 og i stedet opføre 114 nye boliger. For at skabe et varierende arkitektonisk udtryk, fordeles boligerne på 5 boligklynger i 3-7 etager. Søndre Jernbanevej 25 ønskes bevaret og renoveret.

Boligklyngerne skal indeholde mindre boliger fra 65 - 85 m2 og enkelte boliger på 100 m2. Tankerne med projektet er, at boligerne skal kunne sammenstilles til både/og bofællesskaber, hvor man både har sin egen bolig og større fællesfaciliteter. En af boligklyngerne skal rumme et seniorbofælleskab med i alt ca. 27 boliger. 

Bygherre er den samme, som står bag The Hill og Vibekevej 1-5, og det er derfor bygherres vision at skabe et boligområde, der vil fremstå som et samlet område.  Visionen med udeområderne er at skabe en social sammenhængskraft. Boligerne placeres derfor i stueetagen med haver omkring, som skaber liv mellem husene, og derudover rummer hver boligklynge en stor fælles tagterrasse.  

Både nyt byggeri og renoveringen af Søndre Jernbanevej 25 opføres efter det nordiske miljømærke Svanemærket. Søndre Jernbanevej 25 vil være den første renovering med Svanemærket.

Force4 Architects er arkitekter på projektet, RG2 ejendomme opfører byggeriet og PKA pension bliver ejer af bygningerne og grund, når byggeriet er færdigt.

Se startredegørelse for lokalplanen her

Indledende dialogmøde
Der afholdes et indledende dialogmøde om projektet på Hillerød Rådhus tirsdag den 19. juni 2018 kl. 17.00-19.00, hvor alle interesserede er velkomne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Byplanlægger Camilla Bjerregaard Kristensen, cabk@hillerod.dk, tlf. 7232 2145.

Lokalplanproces
Når Økonomiudvalget beslutter at igangsætte en lokalplan, betyder det, at forvaltningen starter arbejdet med at lave forslag til lokalplan. Byrådet behandler dette forslag og beslutter samtidig, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Når høringen er udløbet, behandler byrådet alle borgernes høringssvar og vedtager eventuelt lokalplanen endeligt.

Siden blev senest opdateret d. 30-05-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her