Separatkloakering i Skævinge bliver frivillig

24-08-2018

Varsel af påbud om, at borgerne i en del af Skævinge skal separatkloakere, trækkes tilbage.

Tidligere er borgerne i området syd for jernbanen blevet varslet, at de skulle separatkloakere inden maj 2024. Men det påbud bliver nu trukket tilbage i en politisk aftale indgået mellem Venstre og Socialdemokraterne i Hillerød byråd og muligheden for at separatkloakere bliver til en frivillig ordning. De nye rør, som gør det muligt at separatkloakere, er lagt i vejene i området.

”De fælles rør er lagt i dette område, men vi har i Hillerød Forsyning undersøgt, hvordan vi bedst muligt kan sidestille lodsejere i Skævinge med lodsejere i resten af kommunen. Derfor vil vi ikke pålægge enkelte grundejere at separatkloakere deres egne ejendomme. Der udstedes altså ikke påbud om separatkloakering, men borgerne i Skævinge kan selv beslutte at tilslutte sig. Selve det net, Hillerød Forsyning allerede har anlagt, skal derfor spules årligt, da det vil lede mindre vand end det er planlagt at kunne, og det koster Hillerød Forsyning en driftsudgift på anslået 30-50.000 kr. om året, ” siger Klaus Markussen (V).

’’Når vi overhovedet vil forbedre vores kloakker og skille spildevand fra regnvand, så er det for at passe bedre på vores natur. Ved voldsomme regnvejrshændelser løber opspædet spildevand urenset ud til eks. Pøle Å. Den miljøpåvirkning skal reduceres. Men nu fjerner vi en forskelsbehandling for borgerne i Skævinge og vi gør det for at sikre at behandle borgere i vores kommune lige,” siger Klaus Markussen.

Formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen (A) supplerer:

”Vi har længe ønsket, at fællesskabet – altså os alle – skal betale den største del af regningen for at løse de udfordringer, vi har med miljøet i åer og vandløb. Med denne beslutning stiller vi alle borgerne lige. Ingen vil blive påbudt at separatkloakere i perioden 2018-21, som den kommende spildevandsplan dækker. I den tid må vi se, om vi kan finde andre og bedre løsninger, så vi stadig tager højde for, at vi står overfor nogle miljømæssige udfordringer, som vi er nødt til at gøre en seriøs indsats for at løse” siger Louise Colding Sørensen, der også har været med til at rejse betalingsspørgsmålet overfor Folketinget.

Hillerød Forsyning har etableret regnvandsskelbrønde på alle matrikler. De vil ikke blive fjernet.

Der bliver sendt breve ud til berørte grundejere, når den nye spildevandsplan er vedtaget efter offentlig høring, ligesom Hillerød kommune vil være klar ved telefonen, hvis der er spørgsmål. Spildevandsplanen sendes i offentlig høring efter politisk behandling i oktober, og der afholdes borgermøde i november, når planen er i offentlig høring.

Siden blev senest opdateret d. 24-08-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her