Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund er oprettet

01-06-2017

I forbindelse med vandområdeplanerne er der nu oprettet vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord samt hovedvandopland Øresund

Lejre Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, mens Gribskov Kommune er sekretariat for Hovedvandopland 2.3 Øresund. Hillerød Kommune har del i begge hovedvandoplande.

Sekretariatskommunerne har, i samarbejde med kommunerne i oplandet, oprettet vandrådene. 


Vandrådets sammensætning: Isefjord og Roskilde Fjord
Danmarks Naturfredningsforening, v/ Gudmund Nielsen
Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Rune Hylby
Dansk Amatørfiskerforening, v/ Jesper Simonsen
Dansk Ornitologisk Forening, v/ Pelle Andersen- Harild
Friluftsrådet, v/ Gunnar Brüsch
Tuse Å’s Ørredsammenslutning, v/ Lars Juul Hansen
Egedal Sportsfiskerforening, v/ Tore Svendsen
Odsherred Sportsfiskerforening, v/ Jan Aggerholm
Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening, v/ Kaj Larsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, v/ Kim Jørgensen
Danske Vandløb, v/ Henrik Madsen
Landbrug og Fødevarer, v/ Per Thomasen
Gefion, v/ Niels Erik Pedersen
Nordsjællands Landboforening, v/ Andreas Höll
Landøkonomisk Selskab, v/ Johan Scheel
Havelse Ålaug, v/ Mogens Andersen
Holbæk Ålav, v/ Ole Olsen
Vandløbslaug for Værebro Å, v/ Søren Traberg Vestergaard
Gribskov Vandløbslaug, v/ Anette Slesvig
Vandløbslav for Roskilde Kommune, v/ Niels Bundgaard

Vandrådets sammensætning: Øresund
NOLA (Nordsjællands Landboforening) v/ Søren Hansen
Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Henning Hjuler
Gribskov Vandløbslaug v/ Michael Andreasen
Fredensborg Vandløbslaug v/ Mogens Kjær Petersen
Esrum Ålaug v/ Søren Lænkholm
Bæredygtigt Landbrug v/ Lasse Olsen
Foreningen Naturparkens Venner v/ Dan Rosbjerg
Dansk Ornitologisk Forening v/ Thomas Vikstrøm
Danske Vandløb v/ Kasper Hansen
Friluftsrådet v/ Poul Erik Pedersen
Dansk Skovforening v/
Dansk Kano og Kajak Forbund v/ Vibeke Preisler
Landbrug & Fødevarer v/ Carl Frederik Bruun
Danmarks Naturfredningsforening v/ Stig Rostgaard

Hvad er vandrådets opgave?
Ifølge bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres.

Landsdækkende erhvervsorganisationer og grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, har kunne indstille medlemmer til vandrådet. Vandrådet består af højst 20 medlemmer.

Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Maja la Cour Bohr, Hillerød Kommune, på e-mail majb@hillerod.dk eller telefon 7232 2227.

Siden blev senest opdateret d. 01-06-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her