Hvordan har du det?

03-02-2017

I dag bliver 300.000 borgere inviteret med til at svare på en undersøgelse om, hvordan de har det. Undersøgelsen af danskernes helbred skal hjælpe med at styrke fremtidens fundament for vores sundhed. Undersøgelsen hedder ”Hvordan har du det?” og er en spørgeskemaundersøgelse, som fra i dag bliver sendt ud til over 100.000 borgere i Region Hovedstaden og godt 300.000 i hele Danmark– og også i Hillerød Kommune.

Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler/går du på arbejde? Spørgsmål som disse vil sammen med en lang række andre stå i det spørgeskema, som skal give en dybere indsigt i vores allesammens sundhed og trivsel. Målet med undersøgelsen er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud i kommunerne og på regionens hospitaler.

Jo flere svar, jo bedre Tre gange tidligere er borgerne i Region Hovedstaden blevet spurgt ind til deres sundhedstilstand, i 2008, 2010 og 2013.

Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der står bag undersøgelsen i Region Hovedstaden.

”Den basisviden om danskerne, som denne undersøgelse giver os, kan ikke vurderes højt nok. Det er information, som vi ikke kan få på andre måder, og som er helt afgørende for prioriteringen i vores sundhedsvæsen”, siger læge og professor Torben Jørgensen, Chef for Forskningscenter for Forebyggelse.

Spørgeskemaerne bliver sendt ud til omkring 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden den 3. februar via deres digitale postkasse eller almindeligt brev og borgere, der modtager skemaet, har 3 måneder til at svare. Hermed deltager man i lodtrækningen om en række præmier og jo før man deltager, jo flere præmier er der at vinde.

Fakta om undersøgelsen

 • Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev. Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage.

 • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.

 • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

 • Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017”, som udkommer i marts 2018. Resultaterne af tidligere undersøgelser kan ses på hjemmesiden fcfs.dk.

 • Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din e-boks, digitale eller fysiske postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

 

Udvalgte resultater fra 2013-undersøgelsen i Region Hovedstaden

 • Undersøgelsen af borgernes sundhed i 2013 viste overordnet, at 87 procent har et fremragende, vældig godt, eller godt selvvurderet helbred.

 • Undersøgelsen i 2013 var med til at sætte fokus på trivslen blandt borgerne i Region Hovedstaden. Undersøgelsen viste, at kvinder har et dårligere mentalt helbred og en større andel med et højt stress-niveau end mænd.

 • Undersøgelsen af borgernes sundhed i 2013 viste overordnet, at det på nogle områder går fremad siden 2010. Selvom der stadig er mange, der ryger, er andelen af dagligrygere i Region Hovedstaden faldet. Andelen af borgere, der drikker over Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse, er også faldet. Men andelen der spiser usundt, rører sig for lidt og vejer for meget er stort set uændret.

 • Undersøgelsen i 2013 viste, at der fortsat er mange overvægtige blandt voksne i Region Hovedstaden. Lidt under halvdelen af alle voksne (41 % af den voksne befolkning) er moderat eller svært overvægtige med et BMI på eller over 25. Hver ottende er svært overvægtig (BMI ≥30). En større andel af mænd (49 %) end kvinder (35 %) er overvægtige, uanset alder.

 • Undersøgelsen af borgernes sundhed i 2013 viste, at der bliver drukket mindre alkohol. Der er et fald i personer, der drikker over højrisikogrænsen (21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder om ugen), fra hver ottende til hver tiende siden 2010. Det største fald kan man se i gruppen af unge (16-24 år), hvor andelen er faldet fra 22 % til 15 %.

   

 •  

Siden blev senest opdateret d. 03-02-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her