Ros til Strategisk Uddannelsesforum fra ekspertgruppe

02-03-2017

Regeringens ekspertgruppe ”Bedre veje til en uddannelse” fremhæver Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland som et godt eksempel på, hvordan man kan samarbejde på tværs af kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv for at få unge bedre gennem uddannelsessystemet.

I rapporten ’bedre veje til uddannelse’ anbefaler ekspertgruppen, at man bør have et koordinerende led mellem relevante aktører/uddannelsesinstitutioner. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (forkortet SUN) er beviset på, at et sådant samarbejde kan lade sig gøre og kan være med til at styrke den fælles indsats til gavn for de unge.

Kirsten Jensen, Hillerød Kommunes 1. viceborgmester og formand for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland siger:

- Jeg er glad for, at ekspertgruppen har valgt at fremhæve SUN som et godt eksempel i sin rapport. Vi har i de seneste 4 år arbejdet med at sikre koordination og samarbejde på tværs. Det giver os i Nordsjælland et forspring, når vi skal samles om bedst muligt at skabe forandringer, der fremmer de unges mulighed for uddannelse. Vi er allerede i Nordsjælland i gang med at afprøve nye samarbejdsformer.

Ekspertgruppen anbefaler en ny Forberedende Uddannelse. Gennemføres denne anbefaling, kræver det stort samarbejde mellem kommuner, ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

 

Samarbejdet i SUN har allerede resulteret i:

 • Garantiskolen, som er et tværgående samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Formålet er at mindske frafald ved, at vejlederne sikrer, at de unge kan skifte ungdomsuddannelse inden for de første 5 måneder fra de er startet uden at skulle starte forfra.

 • UPGRADE, som er et projekt i samarbejde med Region Hovedstaden. Forløbet skal opgradere unge i dansk og matematik, så de kan bestå optagelsesprøven til erhvervsskolen. Projektet har været en succes og samarbejdspartnerne er nu i gang med at udvikle en driftsmodel.

 • PARAT, som er et turboforløb i dansk og matematik for elever i 8. og 9. klasse, som ikke er uddannelsesparate. Her deltager Esnord, Knord, Hillerød Kommunes folkeskoler samt Halsnæs Kommunes folkeskoler.

 • Uddannelsesløbet som byer alle unge, som starter på en uddannelse i Hillerød, velkommen til byen med et fælles løb.

 • Ledelsesrummet, hvor topledelsen fra ungdomsuddannelserne mødes regelmæssigt og samarbejder om forskellige relevante emner. Bl.a. er skolerne i gang med at etablere en fælles misbrugspolitik i Nordsjælland.

 FAKTABOKS:

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er et netværk på tværs af kommunale forvaltninger, skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, som videndeler, laver fælles projekter og igangsætter tiltag på tværs til gavn for de unge. SUN har til formål at skabe mulighed for, at medlemmerne i Nordsjælland kan:

 • Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner beliggende i Hillerød Kommune

 • Sikre det overordnede samarbejde om overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelser imellem og til de videregående uddannelser

 • Komme med forslag til initiativer, der kan øge andelen af unge, der begynder og gennemfører en uddannelse

 • Fremme et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarked

 

Medlemmerne i SUN:

 • Skovskolen, Københavns Universitet

 • UCC

 • Sprogcenter Nordsjælland

 • Hillerød Handelsgymnasium

 • Pharmakon

 • CPH Business

 • Knord

 • VUC & HF Nordsjælland

 • SOPU

 • Esnord

 • Frederiksborg Gymnasium

 • Erhvervsforeningen C4

 • Frederiksborgcentret

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning Hillerød-Halsnæs

 • Hillerød Kommune

 • Helsingør Kommune

 • Halsnæs Kommune

 • Gribskov Kommune

 • Fredensborg Kommune

 • Den Regionale Ungeenhed, Region Hovedstaden

 

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 02-03-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her