Nyt naturråd skal hjælpe kommunerne

14-11-2017

Inden den 15. januar 2018 skal der oprettes 20 lokale naturråd fordelt over hele landet. Naturrådene skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder der skal indgå i et kommende Grønt Danmarkskort i kommunernes kommuneplaner. Frem til den 22. december kan organisationer og foreninger indstille repræsentanter til det lokale naturråd i Nordsjælland.

Når kommuneplanen næste gang skal revideres skal der indgå et nyt tema – Det Grønne Danmarkskort. I dét kort skal alle naturbeskyttelsesinteresserne være samlet, og der skal være tænkt på tværs af kommunerne. Det sikrer, at der kommer god sammenhæng i de forskellige naturområder, så vi til sidst står med et stort naturnetværk på tværs af hele Danmark.
For at kvalificere kommunernes arbejde skal der oprettes lokale naturråd. Naturrådet skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i kortet.

I Hillerød Kommune skal det lokale naturråd arbejde med naturområderne indenfor og på tværs af kommunegrænserne i Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs Kommuner.

I rådet kan der sidde op til 20 repræsentanter. Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et lokalt naturråd:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Ved sammensætningen af det lokale naturråd skal der være en ligelig repræsentation af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og fritidsinteresser.

Naturrådet skal have afsluttet deres arbejde senest den 15. juli 2018. 

Indstilling til naturrådet
Der er nu mulighed for at indstille medlemmer til naturrådet. Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant. Indstillingerne skal sendes til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk og skal være kommunen i hænde senest 22. december 2017. Foreninger og organisationer skal i henhold til ligestillingsloven indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter.

Indstillingerne bedes indeholde oplysninger om:

  • Hvilken organisation/forening, der indstiller
  • Organisationen/foreningens formål
  • Medlemmernes fulde navn
  • Telefonnummer og mailadresse på medlemmerne
  • Om medlemmerne har mulighed for at deltage i møder inden for almindelig arbejdstid.

Halsnæs Kommune træffer efter samråd med de øvrige kommuner afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i det lokale naturråd senest 15. januar 2018. Naturrådets medlemmer annonceres på kommunernes hjemmesider medio januar 2018.

Sekretariatskommune
Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Nordsjælland. Det betyder, at det er Halsnæs Kommune, der har det endelige ansvar for, at naturrådet bliver oprettet. Det betyder også, at det er Halsnæs Kommune, der indkalder til møder, sørger for relevant materiale og oplyser om gældende og relevant lovgivning i forbindelse med planlægning og naturbeskyttelse med videre. 

Har du brug for uddybende oplysninger vedrørende Naturrådsarbejdet, kan du henvende dig til natursagsbehandler Mette Thornholm, Halsnæs Kommune, på e-mail metho@halsnaes.dk eller telefon 4778 4476.

Du kan læse mere om de lokale naturråd her

Du kan læse mere om Grønt Danmarkskort her

Siden blev senest opdateret d. 14-11-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her