Landbrugsjord til forpagtning

13-02-2017

Landbrugsjord beliggende på en del af matr. nr. 1 ln, Favrholm, bortforpagtes fra den 1. marts 2017 til 31. august 2020.

Der er tale om ca. 83,27 ha. landbrugsjord, som skal dyrkes uden brug af pesticider, enten som ren-bestand eller i en dæk-afgrøde til høst jf. Hillerød Kommunes Miljøplan. Af hensyn til kendte arkæologiske fund må der kun harves men ikke pløjes på arealet.

Det støtteberettigede areal er mindre pga. vådområde og bevoksning.

Kontrakten vil ikke være til forhandling, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for betingelser og vilkår i forbindelse med sin tilbudsgivning.

Tilbuddet skal sendes i en lukket kuvert mærket ”UDBUD – MÅ IKKE POSTÅBNES”.

Udbudsmaterialet (forpagtningskontakten med bilag) kan hentes her .

Tilbud sendes til:
Hillerød Kommune, Ejendomme
”UDBUD – MÅ IKKE ÅBNES”
Att.:  Merete Rønne
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tilbud skal være Hillerød Kommune i hænde senest den 22. februar 2017, kl. 12.00.

Tilbud angives i hele kr. pr. ha.
Der kan kun afgives ét tilbud pr. tilbudsgiver. Det skal tydeligt fremgå af tilbuddet, om der er tale om økologisk drift eller pesticidfrit drift.
Ved tilbudsafgivning på økologisk drift, skal økologisk autorisationsnummer angives.

De indkomne tilbud, vil ikke blive åbnet i overværelse af de bydende.

Hillerød Kommune er frit stillet med hensyn til at vælge mellem de afgivne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.
Dog vægtes økologiske bud højere end pesticidfri bud. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og pesticidfri drift vægtes med faktor 90.

For yderligere oplysninger henvises til Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne,  tlf. 72 32 03 51, mail: mero@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 13-02-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her